Sporazum o namenski porabi sredstev v višini 8 milijonov evrov za občine z evidentiranimi romskimi naselji

Ljubljana, 18. 1. 2024 –  Včeraj je v Trebnjem potekal podpis sporazuma, s katerim so se občine z evidentiranimi romskimi naselji zavezale k namenski porabi sredstev, v skupni višini okoli osem milijonov evrov.

Sredstva za reševanje romskih vprašanj prejema 25 občin. Sporazum je podpisalo 15 predstavnikov občin, štiri so ga podpisale že prej, podpis z ostalimi občinami naj bi sledil v prihodnjih dneh.

Ob podpisu sporazuma pa so župani izrazili razočaranje, da v Državnem zboru RS ni bil sprejet zakonski paket za urejanje razmer otrok iz težavnih socialnih okolij, tudi romskih, ki ga je v obravnavo in sprejem v DZ RS vložilo 11 občin. Ob obravnavi zakonskega paketa na odboru DZ RS za delo je bil sprejet sklep, da bosta Vlada RS in DZ RS do konca leta 2023 pripravila zakonodajne spremembe, ki bodo ustrezno in učinkovito naslovile romsko vprašanje. To ni bilo storjeno in problematika ostaja.

***