Spletna anketa o izvajanju participativnega proračuna

Ljubljana, 16. 2. 2024 – Ministrstvo za javno upravo je objavilo analizo spletne ankete o izvajanju participativnega proračuna (PP), katera je potekala od konca oktobra do konca novembra 2023. Ministrstvo je s pridobljenimi podatki dobilo vpogled v izvajanje PP v slovenskih občinah, opis stanja na področju uvajanja in izvajanja PP v občinah, podatke v katerih občinah so že pristopili k tej praksi in o ovirah, ki prispevajo k neizvajanju PP.

Ministrstvo na podlagi prejetih 200 odgovorov ugotavljajo, da:

  • so v  61 občinah (30,5% vseh občin, ki so izpolnile spletni vprašalnik), že izvedli participativni proračun,
  • v 139 občinah pa ga še niso izvajali.

Od 139 občini, v katerih ga še niso izvajali, o uvedbi ne razmišljajo v 47 občinah (33%), v 16 občinah (ali 11%) menijo, da v občini ni politične volje za izvedbo PP, v 7 občinah (oziroma 5%) pa niso seznanjeni s postopkom izvedbe.

* * *