Sloveniji odobrenih 100 milijonov evrov iz Solidarnostnega sklada za odpravo posledic poplav

Ljubljana, 30. 11. 2023 – Evropska komisija je Sloveniji odobrila izplačilo 100 milijonov evrov predplačila iz Solidarnostnega sklada EU za obnovo po avgustovskih poplavah. Preostanek od 400 milijonov evrov bo predvidoma izplačan prihodnje leto. Preostala sredstva solidarnostnega sklada v višini do 300 milijonov evrov aprila prihodnje leto.

Sredstva iz solidarnostnega sklada EU bodo namenjena odpravi posledic in obnovi po avgustovskih poplavah – med drugim za obnovo kritične infrastrukture, izvajanje ukrepov za zaščito kulturne dediščine, ki je bila prizadeta v ujmi, ter tudi za financiranje čiščenja.

Komisarka za kohezijo Elisa Fereira je ob tem povedala: “Podnebne spremembe še naprej povečujejo pogostost in resnost naravnih nesreč. Pomoč iz solidarnostnega sklada je zdaj še pomembnejša kot kdajkoli, da bi omilili finančne posledice tovrstnih dogodkov, obenem pa dali upanje ljudem. Sloveniji stojimo ob strani, kar potrjuje tudi dejstvo, da je predplačilo v višini 100 milijonov evrov največje doslej v okviru sklada.”

“Gre za zelo dobro novico, predvsem za tiste, ki so utrpeli največjo škodo v času poplav, in za tiste, ki smo pripravljali vlogo za solidarnostni sklad, ki jo je bilo treba pripraviti v relativno kratkem času,” je v izjavi za medije dejal minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Evropska komisija je imela osem tednov časa, da sprejme odločitev, a je to storila že po dobrih štirih tednih, razlog pa je bila po Jevškovih besedah odlično pripravljena vloga. Dodal je, da bo teh 100 milijonov evrov v naslednjih dneh nakazanih ministrstvu za finance, vlada pa bo nato v dneh ali tednih sprejela odločitev, katero ministrstvo bo upravljalo s tem denarjem. Katero bo to ministrstvo, minister ni želel ugibati, je pa izpostavil primer Hrvaške, kjer je bilo po katastrofalnih potresih pred nekaj leti za to zadolženo ministrstvo za gradbeništvo, torej ministrstvo, pristojno za postavljanje infrastrukture.

Da bo Sloveniji za odpravo posledic poplav letos na voljo 100 milijonov evrov, v letu 2024 pa še dodatnih 300 milijonov evrov iz solidarnostnega sklada EU, je že med obiskom v Sloveniji nekaj dni po poplavah napovedala predsednica komisije Ursula von der Leyen.

Slovenija je prošnjo za sredstva iz sklada v Bruselj poslala 20. oktobra. Medtem ko za izplačilo predplačila ni potrebna potrditev v Svetu EU in Evropskemu parlamentu, pa bo to potrebno pred izplačilom pričakovanih dodatnih 300 milijonov evrov.

Postopek pred Evropskim parlamentom in Svetom EU se bo začel po prejemu nakazila prvih 100 milijonov evrov sredstev, odločitev pa vlada pričakuje v marcu ali aprilu, je dejal Jevšek.

“Koliko denarja bomo prejeli še v preostalem delu, je predvsem odvisno od finančnih sposobnosti komisije, prepričan pa sem, da bomo dosegli na podlagi vloge in zelo utemeljenih podatkov v njej tisti znesek, o katerem smo govorili. Pričakujemo torej še do 300 milijonov evrov, če bo pa kaj več, bomo pa tudi veseli,” je dejal minister.

Po potrditvi drugega dela zneska bo imela Slovenija 18 mesecev časa, da ta denar porabi, pripraviti pa bo morala tudi poročilo o porabi sredstev.

Državna sekretarka na ministrstvu Andreja Katič, ki je vodila medresorsko delovno skupino za pripravo vloge za pridobitev sredstev iz solidarnostnega sklada, je pojasnila, da bodo na podlagi oddane vloge sredstva namenjena za kritje stroškov povezanih z avgustovskimi ujmami s področja infrastrukture, stroškov začasnih nastanitev ter stroškov sil zaščite in reševanja. Namenjeni bodo tudi za kritje intervencijskih stroškov Uprave RS za zaščito in reševanje, stroškov začasnega bivanja vsem, ki so ali ki bodo preseljeni, za izvajanje ukrepov za zaščito kulturne dediščine, za ureditev prizadetih območij čiščenja, pa tudi kritje stroškov plač zaposlenih, ki so po poplavah čistili v podjetjih.

* * *