Slovenija v zadnji perspektivi prejela več kot tri milijarde evrov kohezijskih sredstev

Ljubljana, 24. 5. 2024 – Slovenija je v obdobju 2014-2020 za projekte s področij gospodarstva, sociale in teritorialne kohezije prejela več kot tri milijarde evrov.

Kot so sporočili z ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj, je direktorica na generalnem direktoratu za regijsko in mestno politiko Alves na slovesnosti ob zaključku operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 izpostavila tri projekte, in sicer:

  • Nacionalni inštitut za biologijo, za katerega je EU prispevala 22 milijonov evrov,
  • projekt protipoplavnih ukrepov na Gradaščici, za katerega je EU prispevala 57,5 milijonov evrov,
  • projekt nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj, za katerega je EU prispevala 128 milijonov evrov.

Na direktoratu so po njenih besedah prepričani, “da moramo ohraniti samo bistvo kohezijske politike, ki se odraža v podpori manj razvitih regij in ohranjanju regionalnega vidika, v izboljšanju življenja državljanov ter enakih možnostih za vse ter tudi v prihodnje ohraniti načelo deljenega upravljanja med državami članicami in Evropsko komisijo”.

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je poudaril, da je Slovenija uspešno izkoristila vsa razpoložljiva kohezijska sredstva, s katerimi se je izboljšalo infrastrukturo, spodbudilo inovacije in ustvarilo nova delovna mesta v številnih regijah. V tem obdobju je bilo izpeljanih več kot 9000 projektov.

“Vsaka nova zaposlitev, vsaka naložba v socialno vključenost in ohranjanje okolja, vsako partnerstvo, vsak meter nove ali obnovljene ceste in železnice, vsaka cev, po kateri teče pitna voda, so rezultat prizadevanj za dosego temeljnega cilja zmanjšanja razlik med regijami,” je dejal Jevšek.

***