Slovenija pri koriščenju evropskih kohezijskih sredstev med najuspešnejšimi državami

Ljubljana, 6. 2. 2024 – V Monsu v Belgiji poteka neformalno srečanje ministrov EU za kohezijo. V pogovorih o programskem obdobju 2014-2020 je minister Aleksander Jevšek izpostavil, da Slovenija zaključuje programsko obdobje kot ena najuspešnejših držav pri črpanju evropskih sredstev. Stališče Slovenije je, da mora kohezijska politika ostati glavna dolgoročna naložbena politika Evropske unije in ne sme postati zgolj instrument za odzivanje na krize.

Po besedah ministra Jevška je Slovenija koristno porabila vsa razpoložljiva evropska kohezijska sredstva, prav tako uspešno vstopila v novo programsko obdobje 2021-2027. Dodal je, da bo treba v prihodnje dati več podpore regijam. Je pa treba po besedah ministra »zmanjšati število programov, skladov in instrumentov s podobnimi cilji in ukrepi, če želimo doseči večji učinek strateškega načrtovanja, večjo prožnost in manj birokratskih bremen. To je zlasti pomembno za manjše regije in države članice z omejenimi administrativnimi zmogljivostmi.« 

Evropska kohezijska politika gre v smer, da je kohezija oblika skladnega regionalnega razvoja, da imajo regije večji pomen in da je treba regijam dati več moči. Po ministrovih besedah se na MKRR s tem namenom pripravljajo spremembe Zakona o skladnem regionalnem razvoju, ki »bo prisluhnil klicem občin in klicem regij, da se bo naša država skladno razvijala znotraj države in znotraj Evropske unije.« V razpravi je še dodal, da »kohezijska politika ne sme biti pogojena z reformami, temveč mora biti s svojimi spodbudami njihov motor«.

Se je pa minister Jevšek zavzel še za poenostavitve načrtovanja in izvajanja evropske kohezijske politike pri pripravi večletnega finančnega okvira po letu 2027.