SESTANEK NA TEMO STRATEGIJE INTEGRACIJE TUJCEV

Ljubljana, 21.6.2023 – na Uradu vlade za oskrbo in integracijo migrantov je danes potekal sestanek predstavnikov združenj občin, predstavnikov MJU na temo vključevanja tujcev.


Sestanek je vodila mag. Katarina Štrukelj z Urada vlade za oskrbo in integracijo migrantov (v nadaljevanju Urad). Kjer že sodelujejo z ministrstvi v zvezi z integracijsko strategijo.

Integracijska strategija med drugim vključuje: jezikovno integracijo tujcev, vključitev na trg dela, programe socialne aktivacije… Del integracijske strategije je tudi integracija v lokalno okolje.

Ta integracija je v Sloveniji centralizirana na Uradu, medtem ko je v tujini že decentralizirana, in sicer tudi na lokalno raven. Zato se sedaj pripravljajo ukrepi, ki se približujejo tujim modelom, ki so uspešni.

Pozvali so nas zato, da predlagamo/razmislimo kateri del integracije bi lahko bil prenesen v lokalno okolje. Da povemo kje so možnosti, če je to za občine sprejemljivo. Potrebujejo namreč nastavke za strategijo.

Urad za integracijske programe črpa evropska sredstva. Ta perspektiva, ki se je začela sedaj, bo do leta 2027, tako da do tega leta Urad nebi mogel dejansko prenesti sredstev, ker so sredstva s programi že potrjena s strani Evropske komisije. Ampak lahko pa potem prihodnjo perspektivo.

Urad bi predlagal take ukrepe, kjer bi večina integracijskih ukrepov, od jezikovne integracije do socialne aktivacije, prenesli na občine, seveda, v primeru, da bi se občine strinjale.

Predstavnica Mestne občine Kranj je izpostavila njihovo težavo s priseljenci iz Kosova. Kljub temu, da že izvajajo nekatere integracijske programe za njih, zadeva ne živi, ker se oni povezujejo med sabo in tako, npr. že polovica nekaterih razredov ne govori slovenskega jezika, mame so ves čas doma, ne razumejo osnov slovenskega jezika, težave zaradi tega so tudi v zdravstvu ker se ne znajo sporazumevat z zdravniki, itd.

Do konca naslednjega tedna bodo iz Urada pripravili in posredovali predlagan okvir strategije. Ponovno pa se bo sestala skupina, 3. 7. 2023, kjer se že pričakuje tudi predloge članov skupine.

***