Sestanek delovne skupine za koordinacijo obnove po poplavah

Ljubljana, 1. 9. 2023 – Pod vodstvom državnega sekretarja Boštjana Šefica se je prvič sestala razširjena delovna skupina za koordinacijo obnove po poplavah. Ključna prioriteta je do jeseni vzpostaviti tako stanje, da ob morebitnem poslabšanju vremena preprečijo novo škodo. Skupina je tudi potrdila delovno gradivo zakona o obnovi, ki naj bi bil pripravljen do konca meseca.

Kot je Šefic dejal v izjavi za medije po srečanju, je bila današnja seja namenjena dogovoru o ključnih smereh delovanja. Delo razširjene skupine bo po njegovih besedah potekalo na dnevni ravni, spremljali bodo vse, kar se dogaja na terenu, analizirali in po potrebi dajali tudi določene usmeritve in predlagali aktivnosti.

Predvsem zato, da bi sanacija potekala čim bolj koordinirano in da bi do jeseni poskušali vzpostaviti tako stanje, da ob morebitnem poslabšanju vremenskih razmer preprečijo nastajanje nove škode. Pravi, da je to seveda ključna prioriteta, bodo pa v naslednjih dneh, tednih, ko bodo delali, ta način delovanja še nadgrajevali. Vsak dan bodo tudi pripravili poročilo o dogajanju.

Glede dela tehničnih pisarn je Šefic pojasnil, da se elaborat končuje, da so dokumenti pripravljeni in da se bodo v ponedeljek o tem pogovarjali na delovni ravni. Na vprašanje, koliko pisarn bo, je odgovoril, da bo sedež državne tehnične pisarne v Ljubljani. V prvem koraku bosta poleg tega verjetno še dve izpostavi, kasneje pa bodo to prilagajali. Izpostave bodo zasnovane tako, da bi pokrile čim večje območje.

Po njegovih besedah so se danes pogovarjali tudi o ukrepih glede kontaminiranega poplavnega mulja. Pristojne ustanove bodo do ponedeljka pripravile podrobnejše informacije in oblikovale predloge ukrepov, o katerih bodo prav tako govorili v ponedeljek.

Razširjena skupina je danes obravnavala tudi delovno gradivo oziroma skelet zakona o obnovi, ki ga je pripravila ožja delovna skupina. Strinjali so se, da je gradivo primerno za nadaljnji postopek, zdaj ga bodo verificirali še v okviru Vlade RS. Šefic pričakuje, da bodo gradivo, ki bo zelo zahtevno in obširno, pripravili do konca meseca.

Generalni direktor uprave za zaščito in reševanje Leon Behin je povedal, da na terenu zelo aktivno poteka popis škode po občinah. “Gre za ogromno delo, ker se še vedno popisuje tudi škoda v posameznih občinah, ki je nastala ob julijskih neurjih. Tako da ne govorimo samo o škodi v avgustovskih poplavah, zato tudi razmišljamo, da bi v dogovoru z občinami podaljšali rok za vpis in oceno te škode,” je pojasnil.

V naslednjem tednu bo po njegovih besedah izdelana prva ocena škode, na podlagi katere bodo občine dobile 40 odstotkov predplačil. “Verjetno je smiselno razmisliti o kakšnem tednu, dveh zamika, ker nič ne vpliva. Ključno pa nam je, da dobimo dejansko 22. septembra v Ajdi resnične podatke o oceni avgustovskih poplav, ki jih bomo tudi potem uporabljali za sam solidarnostni sklad in tudi vse ostalo, ker bomo takrat dejansko videli, koliko objektov in kakšna je škoda nastala v avgustu,” je pojasnil.

Na upravi za zaščito in reševanje so po njegovih besedah v četrtek izvedli prvo usposabljanje dodatnega kadra iz državne uprave. Skupaj gre za do 150 javnih uslužbencev, ki bodo pomagali občinam. Z združenji občin se bodo še danes dogovorili, katere so tiste, ki tovrstno pomoč potrebujejo.

Poveljnik Civilne zaščite RS Srečko Šestan, ki je s četrtkom preklical sklep o aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanja ob poplavah, pa je na današnjem srečanju predstavil prve vtise glede odzivanja na naravno nesrečo. “Načeloma sem zadovoljen. Seveda so nekatere stvari, ki niso šle tako, kot bi morale, in to bomo na analizi, ki bo sledila temu dogodku, ugotavljali in potem tudi predstavili na vladi. Po vsakem zaprtju načrta je tudi naša naloga, da naredimo poročilo, in to že pripravljamo. Če bo potrebno, pa bomo sprejeli tudi ukrepe,” je dejal.

***