Seminar: ZASTAVE-oblikovna (ne)usklajenost in obveznost pravilne uporabe zastav v občinah po Sloveniji

Ljubljana, 12. 6. 2024 – Združenje občin Slovenije je danes, 12. 6. 2024 organiziralo seminar na temo zastav.

Predavanje “ZASTAVE-oblikovna (ne)usklajenost in obveznost pravilne uporabe zastav v občinah po Sloveniji” Stanislava Jesenovca se osredotoča na pomembnost dosledne uporabe in oblikovne skladnosti zastav v slovenskih občinah. Ključne točke predavanja so bile:

Oblikovna skladnost oziroma neusklajenost zastav:

 • Pomen enotnosti in doslednosti pri oblikovanju zastav.
  • Pravila in smernice za oblikovanje zastav, ki jih občine morajo upoštevati.
  • Primeri dobre in slabe prakse oblikovanja zastav v Sloveniji.

Zakonodaja in pravne obveznosti:

 • Pregled zakonodajnih okvirov, ki urejajo uporabo zastav v občinah.
  • Obveznosti občin glede pravilne uporabe in izobešanja zastav.

Simbolni pomen in identiteta:

 • Vloga zastav pri izražanju lokalne identitete in ponosa.
  • Povezava med zastavami in zgodovinskimi, kulturnimi ter regionalnimi značilnostmi.
  • Pomembnost zastav pri promoviranju občin na lokalni in mednarodni ravni.

Praktični nasveti in priporočila:

 • Praktične smernice za oblikovanje in izdelavo občinskih zastav.
  • Priporočila za pravilno izobešanje in vzdrževanje zastav.
  • Pomen izobraževanja in ozaveščanja javnosti o pravilni uporabi zastav.

Stanislav Jesenovec poudarja, da je pravilna in dosledna uporaba zastav pomembna ne le iz pravnega vidika, ampak tudi za ohranjanje in krepitev lokalne identitete ter ponosa. Predavanje vsebuje tudi analizo trenutnega stanja v državi in pa po udeleženih občinah na seminarju, ki so prejele tudi  za morebitne izboljšave v prihodnosti.

***