Seminar: Vodenje evidenc delovnega časa skladno z novelo ZEPDSV-a ter pogosti izzivi delovnega časa

Ljubljana, 19. 1. 2024 – V Združenju občin Slovenije smo dne, 18. 1. 2024 za občine pripravili seminar na temo VODENJE EVIDENC DELOVNEGA ČASA SKLADNO Z NOVELO ZEPDSV-A TER POGOSTI IZZIVI DELOVNEGA ČASA. V letu 2023 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti (ZEPDSV-A) in je začel veljati 20. maja 2023, uporabljati pa se je začel šest mesecev po njegovi uveljavitvi, 20. novembra 2023. Zakon nalaga delodajalcem bolj striktno vodenje evidenc prisotnosti in posledično so se že lani pojavljale globe za nepravilno vodenje evidenc, kajti sama evidenca mora po novem izkazovati čas prihoda in odhoda z dela, prav tako je potrebno v evidenci izkazati koriščenje odmorov.

Predavateljica Andreja Samec Koderman je udeležencem zelo plastično in podprto s številnimi primeri podala kako pripraviti in urediti, da bodo vaši pravilniki in posledično vodenje evidenc zadostili vsem novim zahtevam. Udeleženci so dobili natančne usmeritve in razlage kako morajo biti evidence urejene, kako uvajati spremembe in pri tem ne pozabiti, da morajo biti pravila delovnega časa razumljiva vsem zaposlenim, tako vodstvu, tistim, ki jih pripravljajo kot zaposlenim. Udeleženci so bili na razumljiv način seznanjeni z največjimi tveganji nepravočasno usklajenih evidenc podane so bile usmeritve za ureditev pravil delovnega časa, ki so temelj za zakonite evidence.