Seminar: Priprava in izvedba postopka oddaje javnega naročila

Ljubljana, 9. 7. 2024 – Združenje občin Slovenije je danes organiziralo spletno izobraževanje na temo priprave in izvedbe postopka oddaj javnih naročil.

Naročniki po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3), med njimi tudi organi samoupravnih lokalnih skupnosti – občine, morajo namreč storitve, gradnje oziroma dobave blaga izvajati v skladu s pravili o postopkih javnega naročanja, ki jih določa ZJN-3.

Na seminarju so se udeleženci na primeru priprave in izvedbe naročila seznanili z izvedbo celotnega postopka priprave in oddaje javnega naročila v skladu z ZJN-3, od identifikacije potreb in priprave razpisne dokumentacije do zaključka postopka javnega naročanja. Seznanili so se tudi z obveznostmi v zvezi z objavljanjem obvestil in druge dokumentacije na portalu javnih naročil ter obveznostmi elektronskega javnega naročanja.

Predavateljica Maja Marinček je med drugim predstavila tudi pripravo postopka oddaje naročila male vrednosti ter meje vrednosti za naročila male vrednosti, odprti postopek, enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila…

Predstavila je tudi aplikacijo e-Dosje, v kateri se pridobijo podatki osnovnih poslovnih gospodarskih objektih, podatki o odprtih transakcijskih računih gospodarskega subjekta in morebitnih blokadah in podatki o izključitvah.