Seminar: Občinske ceste – Prisilna odstranitev javne ceste

Ljublajana, 12. 2. 2024 – V petek, 9. 2. 2024 smo na Združenju občin Slovenije pripravili seminar, kjer je odvetnik Janez Tekavec razkril ključne vidike Občinskih cest in dogajanja okrog Prisilne odstranitve javne ceste.

V središču pozornosti lokalnih skupnosti  je že nekaj časa pereča tema občinskih cest, še posebej pa vprašanje prisilne odstranitve javnih cest. Odvetnik Janez Tekavec je na svojem predavanju osvetlil ključne vidike te problematike s katero se ukvarja kot odvetnik še prej pa tudi kot župan.

Tekavčevo predavanje je postreglo z jasnim pregledom pravnega okvira, ki ureja postopek prisilne odstranitve javnih cest. Skozi primerjalno analizo zakonodaje in sodne prakse je Tekavec izpostavil kompleksnost tega področja ter opozoril na ključne točke, ki jih je potrebno upoštevati pri obravnavi tovrstnih primerov.

Posebno pozornost je odvetnik posvetil vprašanju pravic lastnikov zemljišč ob občinskih cestah ter njihovih pravnih sredstev v primeru prisilne odstranitve in pa tudi vidik in možnosti, ki jih imajo lokalne skupnosti v primeru prisilne odstranitve. S praktičnimi primeri je nazorno prikazal različne možnosti zaščite interesov lastnikov in poudaril pomen pravočasnega ukrepanja v primeru morebitnih kršitev pravic kot tudi možnosti, ki se jih lahko poslužijo občine.

Predavanje odvetnika Janeza Tekavca je osvetlilo kompleksno tematiko občinskih cest ter nudilo dragocene smernice za vse vpletene strani. Z njegovimi strokovnimi nasveti je postalo razumevanje pravnih izzivov na tem področju bolj dostopno in razumljivo za širšo javnost.

***