Seminar: Napredovanja, premestitve in določitev plače javnih uslužbencev v lokalni skupnosti

Ljubljana, 19. 6. 2024 – Združenje občin Slovenije je danes, 19. 6. 2024 organiziralo seminar na temo napredovanj, premestitev in določitev plač javnim uslužbencem v lokalnih skupnostih.

Predavateljica mag. Katarina Hočevar, ki je na Fakulteti za upravo diplomirala, se specializirala in magistrirala, od leta 1999 pa je zaposlena v sistemu državne uprave na področju kadrovskih in organizacijskih zadev je udeležencem seminarja predstavila ključne vidike napredovanj, premestitev in določanja plač javnih uslužbencev v lokalni skupnosti, pri čemer je izpostavila naslednje teme:

  • Določitev plače ob zaposlitvi in premestitvi: Predstavljeni so bili zakonski predpisi, ki urejajo določitev plače ob zaposlitvi in premestitvi javnih uslužbencev.
  • Poudarek je bil na specifičnih določilih za lokalne skupnosti ter na obveznostih delodajalcev glede pravilnega obračuna in izplačila plač.
  • Možnosti premestitve javnih uslužbencev: Objasnjene so bile različne možnosti in postopki premestitve javnih uslužbencev znotraj lokalne skupnosti.
  • Posebna pozornost je bila namenjena pogojem in kriterijem, ki jih morajo izpolnjevati uslužbenci ter delodajalci.
  • Postopki napredovanj v plačne razrede in nazive: Mag. Hočevar je razložila postopke za napredovanja v višje plačne razrede in nazive, vključno s kriteriji, ki jih je treba izpolniti. Poudarjena je bila pomembnost pravilnega dokumentiranja in ocenjevanja uslužbencev za uspešna napredovanja.
  • Spremembe v novem plačnem sistemu: predavateljica je predstavila predvidene spremembe v okviru novega plačnega sistema v lokalni skupnosti.
  • Posebej so bile izpostavljene aktualne predloge in smernice, ki bodo vplivale na določanje plač in napredovanja javnih uslužbencev.

Predavateljica je odgovarjala na vprašanja udeležencev, povezana z realnimi primeri iz prakse glede premestitev, napredovanj in določanja plač. S tem je zagotovila praktične rešitve in nasvete za uspešno izvajanje postopkov v lokalnih skupnostih.

Predavanje je bilo zelo poučno in uporabno za vse, ki se ukvarjajo s kadrovskimi vprašanji v lokalni upravi, saj je ponujalo praktične rešitve in razjasnitve glede kompleksnih vprašanj na tem področju.