Seminar: Nadomestila in dodatki v delovnem razmerju

Ljubljana, 3. 7. 2024 – Na Združenju občin Slovenije smo danes organizirali seminar na temo nadomestil in dodatkov v delovnem razmerju, in sicer udeleženci so se seznanili z najnovejšimi zakonodajnimi spremembami in najboljšimi praksami na področju obračuna nadomestil v javnem sektorju.

Predavateljica Majda Gominšek je predstavila zakonodajne predpise na delovno pravnem področju, sestavne dele plače, obračune nadomestil, osnove za nadomestila in njihovo višino, vrste odpravnin in pravic, povračila iz delovnega razmerja ter upravljanje letnega dopusta in regresa za letni dopust.

Z davčnega področja so bili udeleženci seznanjeni z Zakonom o dohodnini, Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja in Uredbo povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.

Predavateljica je med drugim z udeleženci podrobno razpravljala tudi o definiciji delovnega časa, uvedbi obveznega zdravstvenega prispevka ter načinu plačevanja le tega, novostih pri obračunu nadomestil, in več drugih pomembnih temah.