Seminar na temo naročil male vrednosti ter evidenčna naročila

Ljubljana, 11. 10. 2023 – Združenje občin Slovenije je včeraj izvedlo spletni seminar na temo naročil male vrednosti ter evidenčnih naročil.

Predavateljica Maja Marinček Ilić, je zaposlena na Ministrstvu za javno upravo in ima bogate izkušnje na področju javnega naročanja. Predstavila je zakonske določbe Zakona o javnem naročanju(ZKJ-3), in sicer za naročila do mejnih vrednosti. Predstavila pa je tudi evidenčna naročila, namreč pri naročilih zelo nizkih vrednosti, pod mejnimi vrednostmi za uporabo zakona, naročniku ni potrebno uporabiti postopkovnih pravil ZJN-3, ampak lahko odda tako imenovano evidenčno naročilo.

Da bi zavezancem za izvajanje postopkov javnega naročanja olajšali delo pri implementaciji predpisov v prakso, je predavateljica predstavila:

  • mejne vrednosti za uporabo zakona in uporabo postopka naročila male vrednosti,
  • način izvedbe postopka oddaje naročila male vrednosti in pravila za njegovo oddajo, vključno s pripravo razpisne dokumentacije (obvezni razlogi za izključitev, pogoji za sodelovanje, merila za oddajo, razvezni pogoj idr.) in obveznostmi v zvezi s preverjanjem prejetih ponudb,
  • priprava naročila male vrednosti v sistemu e-JN,
  • načelo kratkih dobavnih verig,
  • način izvedbe t.im. evidenčnih naročil, torej naročil pod mejno vrednostjo za uporabo zakona, in obveznosti v zvezi z njegovo izvedbo in poročanjem.