Seminar: Elektronsko arhiviranje računovodske dokumentacije

Ljubljana, 12. 12. 2023 – Združenje občin Slovenije je danes organiziralo spletni seminar na temo Elektronskega arhiviranja računovodske dokumentacije.

Predavateljica Biserka Šubelj, univ.dipl. ekonomistka, davčna svetovalka z licenco pri ZDSS in višje šolska predavateljica za davke in računovodstvo. Je predstavila splošno o E-arhiviranju računovodsko davčne dokumentacije in evidence. Predstavila je pravilnik o računovodstvu, skupaj z notranjimi pravili. Predstavila je tudi, kaj novega vpeljuje E-arhiviranje v primerjavi z obstoječim arhiviranjem v fizični obliki, kaj naj vsebujejo notranji pravila o elektronskem arhiviranju računovodske dokumentacije, E-arhiv v oblaku, elektronsko knjigovodsko listino, kakšno obliko ima lahko elektronski dokument. Ter razložila pojme povezane z E- arhiviranjem.

Skozi celoten seminar je predavateljica sproti odgovarjala tudi na zastavljena vprašanja udeležencev, na večino največkrat zastavljenih vprašanj pa je bilo odgovorjeno že skozi samo predavanje. Predavanje je bilo podprto tudi z uporabnimi konkretnimi primeri iz prakse. Udeleženci so dobili jasne usmeritve in podatke, katere zakonske predpise uporabiti in konkretno kje in kateri členi so pomembni za delovanje in ureditev področja na občinah.

***