S predstavniki MOPE o znižanju stroškov občin

Ljubljana, 10. 7. 2024 – Danes je potekala četrta seja Delovne podskupine za pripravo predpisov za zmanjšanje stroškov občin., na dnevnem redu katere je bila vsebina s področja dela Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, in sicer predvsem vsebine s področja prometa. Seja sta se udeležili tudi predstavnici ZOS.

Razprava je potekala o Zakonu o varstvu okolja, Zakonu o upravljanju javnega potniškega prometa, Zakonu o celostnem prometnem načrtovanju. Predvsem je bila izpostavljena priprava celostne prometne strategije. Ker se občine soočajo s težavami pri pripravi CPS naprošajo za podaljšanje roka njihove izdelave. Do težav oz. bojazni, da CPS občin ne bodo izdelane, prihaja predvsem zato, ker občine ne uspejo pridobiti ponudnikov izdelave CPS.

Razprava je potekala tudi o načinu subvencioniranega prevoza potnikov in višini subvencij, ki jih ministrstvo dodeli občinam. Prakse so različne, prav pa je, da se uporaba javnega potniškega prometa promovira in spodbuja. Ker imajo občine na področju javnega potniškega prometa različne prakse, je bil ministrstvu podan predlog organizacije posveta, na katerem bi predstavniki MOPE in DUJP občinam predstavili možnosti, katere so jim na voljo pri financiranju javnega potniškega prometa.

Odprta pa je bila tudi razprava o problematiki občin pri razpisih za sofinanciranje fotovoltaik. Občine opozarjajo, da so pogoji za razpise neživljenjski, kar posledično pomeni, da se nanje lahko prijavijo le večje občine. Podan je bil predlog, da ministrstvo pripravi razpise po sklopih, na katere se bodo lahko prijavljale občine ali pa pripravi več razpisov – npr. enega za mestne, drugega za srednje in tretjega za male občine.

Ministrstvo bo podane predloge sprememb preučilo in jih v največji možni meri upoštevalo pri prihodnjih spremembah zakonodaje in pripravi javnih razpisov.

Delovna skupina bo z delom nadaljevala v mesecu septembru. O aktivnostih vas bomo sproti obveščali.

* * *