Redna koordinacija na temo avgustovskih poplav in zemeljskih plazov

Ljubljana, 9. 4. 2024 – Včeraj, 8. 4. 2024 je potekala redna koordinacija na temo avgustovskih poplav in zemeljskih plazov. S strani Združenja občin Slovenije so se  sestanka udeležili člana predsedstva Franci Rokavec, župan občine Litija, Tine  Radinja, župan občine Škofja Loka in Ana Potočnik strokovna sodelavka Združenja občin Slovenije.

Državni sekretar Šefic je skupaj z Ervinom Vivoda, vodjo Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč na Ministrstvu za naravne vire in prostor (MNVP) predstavil trenutne aktivnosti, ki se dogajaj na tem področju.

V pripravi je Program odprave posledic naravne nesreče (v nadaljevanju: Program), ki je trenutno v internem usklajevanju na MNVP, čez nekaj dni pa bo že v medresorskem usklajevanju. Vivoda je povedal, da je prioriteta Programa najprej odprava posledic s 4. avgusta 2023, potem pa bodo nastopili še preostali programi za drugih 6 izrednih  razmer v lanskem letu. V Program so med drugim vključeni objekti občin, odprava na vodotokih, kulturna dediščina, itd.

V okviru Progama je v časovnici 2024 – 2028 na voljo 2,5 milijarde evrov. Glavnina naj bi bila sanirana v letih 2024 – 2026, medtem ko naj bi za leti 2027 in 2028 ostali vodotoki in nekaj malega sanacije v okviru lokalne samouprave. V okviru Programa naj bi se prve pogodbe z občinami začele sklepati v maju.

Glede izplačila denarja, je bilo torej 40% okvirne ocene škode občinam v lanskem letu izplačanih takoj. Preostalih 60% pa občine lahko dobijo na način, da najprej izkažejo porabo že pridobljenih sredstev in potem prikažejo prioritete za sanacijo za naprej, in tako bodo sladila še dodatna izplačila denarja.

Za izredni dogodek v avgustu bodo občinam v letu 2024 med drugim priznani tudi stroški DDV-ja, stroški projektne dokumentacije in stroški nadzora, česar do sedaj ni bilo.

Na sestanku je potekala razprava tudi o državnih tehničnih pisarnah. Župani so namreč opozorili na kadrovsko problematiko državnih tehničnih pisarn, ki pa seveda ovirajo odpravo posledic nesreč. Kadrovska problematika pa ni le pri državnih tehničnih pisarnah ampak tudi na lokalni ravni in državni ravni, zato se bo Šefic v kratkem sestal s predstavniki Ministrstva za javno upravo, in sicer, da bi se dogovorili za nagrade obremenjenih uslužbencev in s tem zmanjšali odhode ljudi.