RAZVOJNI SVET KOHEZIJSKE REGIJE ZAHODNA SLOVENIJA IZDAL NOVO ŠTEVILKO GLASILA ZAHODNIK

Ljubljana, 14. 7. 2023 – Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija je izdal sedmo številko glasila Zahodnik, v katerem so objavljene zanimive in aktualne vsebine s področja regionalnega razvoja in evropske kohezijske politike kohezijske regije Zahodna Slovenija. Pozornost pa namenjajo tudi Razvojni agenciji – Osrednjeslovenska razvojna regija.


Razvojna agencija – Osrednjeslovenska razvojna regija

Slovenija nima zakonsko opredeljenih regij, ima pa razvojne regije in v vsaki izmed dvanajstih razvojnih regij so vzpostavljene institucije regionalne politike, ki opravljajo svoje poslanstvo in naloge po Zakonu o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

V Osrednjeslovenski razvojni regiji deluje ena razvojna agencija, in sicer: Regionalna razvojna agencija ljubljanske urbane regije (RRA LUR). Ta združuje 25 občin osrednjeslovenske regije in je regija z veliko znanja in kreativnega potenciala v Sloveniji.  V njej so zgoščene ključne državne, znanstvene, raziskovalne, izobraževalne in kulturne institucije.

RRA LUR je tudi nosilka načrtovanja in priprave regionalnega razvojnega programa, v katerem opredeljujejo strateške usmeritve in razvojne cilje regije ter instrumente in vire za njihovo uresničevanje za vsakokratno finančno perspektivo EU. RRA LUR že vrsto let vodi direktorica mag. Lilijana Madjar.

Razpisi Evropske kohezijske politike in Načrta za okrevanje in odpornost

Evropska kohezijska politika 2014 – 2020 in 2021 – 2027:

Načrt za okrevanje in odpornost:

Na voljo pa je tudi več informacij o drugih razpisih Evropske komisije, in sicer:

Priročnik o teritorialnih in lokalnih razvojnih strategijah

Priročnik o teritorialnih in lokalnih razvojnih strategijah zagotavlja dragoceno znanje o tem, kako oblikovati in izvajati celostne strategije na območjih, ki niso urbana. Njegov cilj je služiti organom upravljanja programov, lastnikom lokalnih strategij in drugim deležnikom, vključenim v proces.

Celostne teritorialne in lokalne razvojne strategije, ki jih spodbuja kohezijska politika EU, so pomembna orodja za izvajanje te politike tudi v prihodnje.

Platforma Kohesio

Evropska komisija je vzpostavila javno platformo Kohesio, ki združuje vse informacije o 1,5 milijona projektih v vseh 27 državah članicah in se od leta 2014 financirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada (ESS). S tem je Komisija prvič vzpostavila tako celovito platformo za podatke o projektih, ki je na voljo v vseh jezikih EU, in jo naredila dostopno za vse.

Več si lahko preberete v Glasilu ZAHODNIK.

***