Prva javna razprava o predlogu sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

Ljubljana, 7. 9. 2023 – Včeraj, 6. 9. 2023, je v prostorih Kovačnice v Kranju potekala prva javna razprava za pripravo predloga sprememb Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. Na javni razpravi je bil dan vsebinski poudarek vlogi kohezijskih in razvojnih regij ter razpravi o krepitvi regionalnih struktur (razvojni svet regije, svet regije, razvojni svet kohezijske regije, regionalne razvojne agencije). Razprave sta se udeležila tudi člana predsedstva ZOS – županja Občine Poljčane dr. Petra Vrhovnik in župan Občine Razkrižje Stanko Ivanušič.

V uvodu je Državna sekretarka Andreja Katič izpostavila, da si želi, da se bo na teh dogodkih razvila razprava, ki bo vodila do širokega konsenza glede sprememb zakona.  V podanem povzetku predloga zakona je povedala, da želijo s spremembo zakona o skladnem regionalnem razvoju:

 1. opredeliti naloge kohezijskih in razvojnih regij in okrepiti vloge regionalnih razvojnih agencij;
 2. opredeliti regijske projekte;
 3. urediti način financiranja;
 4. sistemsko urediti depreviligirana, obmejna in druga problemska območja;
 5. pripraviti strategijo regionalnega razvoja;
 6. določiti spremljanje in vrednotenje regionalne politike;
 7. opredeliti medresorsko sodelovanje.

Javni razpravi v Kranju bodo sledile razprave po Sloveniji, ki bodo naslavljale posamezne vsebinske sklope s ciljem pridobiti predloge sprememb zakona različnih ciljnih skupin in slišati čim več deležnikov v različnih regijah.

Teme naslednjih javnih razprav bodo:

 • obmejna in druga problemska območja, program razvojnih spodbud za enakomeren regionalni razvoj, opredelitev, financiranje;
 • dogovori za razvoj regij, regionalni razvojni programi, opredelitev regijskih projektov, financiranje;
 • indeks razvojne ogroženosti – umestitev v zakonodaji, določitev, spremljanje, namen;
 • spremljanje regionalnega razvoja, kazalniki in merila.

Naslednja javna razprava bo potekala v okviru dogodkov na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju, v petek 15. septembra 2023.

* * *