Projektna pisarna v podporo občinam pri prilagajanju na podnebne spremembe

Ljubljana, 28. 9. 2023 – Državni sekretar Uroš Vajgl je na včerajšnjem sestanku povedal, da je potrebno projektno pisarno postaviti v ospredje. Pisarne bi delovale tako, da bi bile v pomoči vsem občinam v Sloveniji, da nobena nebi bila izključena.

To področje je potrebno urediti zaradi podnebnih sprememb, poplave, požari, Slovenija namreč ni pripravljena na spremembe, ki se nam dogajajo. Ideja je ustanoviti forum/večje strokovno telo, kjer bi bili združene vse občine (vsa tri združenja), ter strokovnjaki z različnih področij (Arso, hidrologi…). Vzpostavljena bi bila delovna skupina asociacij, ki bi opravljala posvetovalno funkcijo, in sicer pregledovala poročila o delu ter načrt dela. Pisarne bi delovale tako, da bi bile v pomoči vsem občinam v Sloveniji, da nobena nebi bila izključena.

Vsebina oziroma naloge projektne pisarne:

  • Izobraževanje, pregled primerov dobrih praks,
  • Prenos dobrih praks iz ene v drugo občino,
  • Vez med državo in lokalno samoupravo (država trenutno nima vpogleda, kaj se dogaja na ravni občin),
  • Odziv občin, kateri organi jih ovirajo pri smiselnih spremembah/posodobitvah, da ta podatek izve tudi vlada in potem lahko ukrepa.

Državni sekretar je med drugim omenil tudi, da je izšla Metodologija vplivov predpisov, ki bo tudi IT podprta. Metodologija za ocenjevanje družbenih učinkov, sledijo tudi usposabljanja za vse, ki pišejo predpise.

SOS bo začel že pripravljati vsebino, ki jo bo usklajeval skupaj z združenji in ministrstvom.

Na temo projektih pisarn sledi tudi on-line sestanek z Evropsko komisijo.