Priprava na strokovni izpit za inšpektorja – priporočilo MJU

Ljubljana, 8. 11. 2023 – Ministrstvo za javno upravo je pripravilo priporočilo glede priprave na strokovni izpit za inšpektorja. Odbor Inšpekcijskega sveta za izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje je namreč ugotovil, da je delež uspešnosti na strokovnem izpitu za inšpektorja zgolj 53,45 %, zato je odbor predlagal Inšpekcijskemu svetu, da se usposabljanje oziroma priprava na strokovni izpit za inšpektorja uvede kot obvezno usposabljanje pred prijavo na strokovni izpit za inšpektorja.

Ministrstvo za javno upravo meni, da je udeležba na usposabljanju oziroma pripravi na strokovni izpit za inšpektorja zelo pomembna oziroma koristna za uspešno opravljanje strokovnega izpita za inšpektorja, vendar pa Zakon o inšpekcijskem nadzoru in Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja ne vsebujeta določb, na podlagi katerih bi bilo to usposabljanje pred prijavo na strokovni izpit za inšpektorja obvezno.

Celotna priporočila Ministrstva si lahko preberete v priponki.