PRENOVLJEN PREGLEDOVALNIK PODATKOV O KULTURNI DEDIŠČINI

Ljubljana, 7. 6. 2023 – Ministrstvo za kulturo je objavilo informacijo o prenovljenem pregledovalniku Informacijskega Sistema kulturne dediščine (ISKD).


V pregledovalniku so na enem mestu zbrani podatki:

  • registra nepremične kulturne dediščine (eRNPD),
  • registra nesnovne kulturne dediščine (eRNSD),
  • evidence arheoloških raziskav (eArheologija) in
  • pravnih režimov varstva dediščine (eVRD).

Register kulturne dediščine je osrednja zbirka podatkov o kulturni dediščini v Sloveniji, ki jo vodi Ministrstvo za kulturo. Vzpostavljena sta register nepremične in register nesnovne kulturne dediščine. Vpis v register nepremične kulturne dediščine predlaga Zavod za varstvo kulturne dediščine, vpis v register nesnovne dediščine pa Koordinator varstva nesnovne dediščine (SEM). Pobudo za vpis v register lahko poda vsakdo, tudi preko portala Moja eDediščina. Oba registra sta javnosti že dolgo na voljo, vendar so podatki registra nesnovne dediščine, vključno s podatki o nosilcih dediščine, prvič javno predstavljeni celostno in z možnostjo naprednejših poizvedb.

Nova evidenca arheoloških raziskav (eArheologija) je rezultat digitalizacije upravnih postopkov izdaje kulturnovarstvenih soglasij (dovoljenj) za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline.

Pravni režimi varstva kulturne dediščine (eVRD)
vključujejo zbrane podatke o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine.

Več informacij je na voljo TU.

* * *