Predstavitev uvedbe sistema eGraditev

Ljubljana, 13. 2. 2024 – Združenje občin Slovenije je danes skupaj z Ministrstvom za naravne vire in prostor organiziralo predstavitev na temo uvedbe sistema eGraditev. Predstavniki Ministrstva so podrobno predstavili celoten sistem od prijave do aktivne uporabe sistema. Državni zbor je namreč 14. 12. 2023 sprejel novelo Gradbenega zakona, s katero se med drugim uvaja postopna uvedba sistema eGraditev. Gre za sistem, ki bo uvedel digitalizacijo na področju postopkov graditve objektov. Med drugim bo sistem omogočal elektronsko poslovanje na upravnih organih (npr. za pridobivanje gradbenega dovoljenja).

Do 5. 1. 2026 bo potekalo uvajanje upravnih enot v sistem, od tega datuma naprej pa bo sistem vzpostavljen, kar pomeni, da se bo vsa papirologija prenesla na splet. Do 5. 1. 2026 bodo organi še lahko poslovali tako kot sedaj ali digitalno (torej oba načina), od takrat naprej pa samo še preko sistema, z izjemo določenih izjem.

Trenutno se, poleg sistema eGraditev, vzpostavljata tudi sistema ePlan in Zbirka pristojnosti. Kjer gre pri ePlanu za evidentiranje prostorskih aktov, medtem ko gre pri Zbirki pristojnosti za evidentiranje pristojnosti.

Sistem eGraditev vključuje vse faze življenjskega cikla objekta. Med drugim prinaša tudi boljši dostop do podatkov, elektronsko poslovanje, brezpapirno poslovanje, samodejno preveritev vlog, dostopen arhiv, optimizacijo/specializacijo, boljši 3Dvpogled v poseg, itd.

***