Predsednik ZOS Robert Smrdelj na pristojnem odboru DZ RS o interventnem zakonu

Ljubljana, 31.8.2023 – Člani odbora DZ RS za infrastrukturo, okolje in prostor so po večurni razpravi in vrsti potrjenih koalicijskih dopolnil podprli predlog interventnega zakona za pomoč prizadetim v avgustovski ujmi. V razpravi je sodeloval tudi predsednik ZOS, ki je poslancem predstavil predloge dopolnil k obravnavanem zakonu.


V predlogu interventnega zakona, ki ga je včeraj celotno popoldne in večer pretresal odbor za infrastrukturo, okolje in prostor, so  zapisani ukrepi za nujno obnovo javne infrastrukture ter poenostavitev vrste postopkov in pridobivanja dovoljenj, poleg tega prinaša pomoč gospodinjstvom, gospodarstvu in občinam po ujmi. Med drugim so predvideni posebna zvišana izredna denarna socialno pomoč prizadetim, moratorij na odplačevanje posojil in prostovoljne solidarnostne sobote v gospodarstvu oz. obvezni solidarnostni prispevek.

Novost je tudi vladna služba za obnovo, katere vodenje bo prevzel državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Boštjan Šefic, v njenem sklopu pa bodo za učinkovito izvedbo obnove oblikovane tehnične pisarne na terenu.

Za financiranje obnove je predvidena ustanovitev posebnega sklada. Vanj se bodo stekala sredstva iz državnega proračuna, evropska sredstva in sredstva iz drugih virov, npr. donacij.

Zakon, za katerega vlada predlaga, da nanj ne bi bilo mogoče razpisati referenduma, bo začel veljati takoj po objavi v uradnem listu, večina ukrepov pa bo veljala do konca leta.

Predsednik ZOS je sodeloval v razpravi in  povzel naslednje predloge ZOS:

  • Predlog Zakona opredeljuje začasne ukrepe za energetsko GJI. Občine so v neurjih utrpele ogromno škodo na GJI in ne samo na energetski infrastrukturi, temveč na vsej GJI, zato smo posredovali predlog, da določbe veljajo za  celotno GJI, ki je v pristojnosti občin;
  • Med drugim pri postopkih sprejema OPPN pozivamo k resnični poenostavitvi postopkov in odpravi birokratskih ovir ter krajšanju rokov. Zaradi nujnosti urejanja nastale problematike je nujno, da nosilci urejanja prostora v postopku sprejemanja OPPN mnenja obravnavajo prednostno. Rok za izdajo mnenj mora biti kratek, tako predlagamo, da se iz 30 dni skrajša na največ 20 dni.
  • ZOS je že večkrat podal predlog, da so nakupi za dobavo tipiziranih gasilskih vozil, posebne zaščitne in reševalne opreme ter orodij za opravljanje nalog gasilstva v intervencijah oproščeni plačila DDV. To smo storili tudi tokrat.
  • Eno izmed področij na katere opozarjamo je tudi področje NUSZ. Zakon predvideva povračilo odmerjenega NUSZ za leto 2023, in sicer z zavezance, ki so utrpeli hujšo škodo. Ker to za občine pomeni zmanjšanje prihodkov, smo podali predlog, da država ta sredstva povrne občinam.
  • Prav tako med drugim opozarjamo tudi na velike težave pri odstranjevanju naplavin. Te so še vedno velika težava, prav tako njihovo odstranjevanje. Na terenu prihaja do velikih težav in ni realno pričakovati, da bodo koncesionarji uspeli vse očistiti v nekem razumnem času. Zato je pomembno, da se občinam z zakonom omogoči ukrepanje. Sredstva za kritje stroškov izvedbe potrebnih del pa naj krije državni proračun.

***