Prednostna obravnava vlog Eko sklada prizadetih v poplavah in plazovih

Ljubljana, 18. 1. 2024 – Eko sklad je skladno z Zakonom o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev zavezan k prednostni in hitri obravnavi vlog prizadetih v poplavah in plazovih.

Zato vse, ki so bili prizadeti v poplavah in plazovih in so vložili oz. vlagajo vlogo na javne pozive Eko sklada pozivajo k izpolnitvi obrazca »Izjava glede izpolnjevanja pogojev za prednostno obravnavo vloge« in ga čim prej posredujejo na elektronski naslov prednostne@ekosklad.si.

***