Predlog Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah

Ljubljana, 9. 8. 2024 – Vlada RS je v postopek sprejema po nujnem postopku v Državni zbor RS vložila predlog Zakona o ukrepih za optimizacijo določenih postopkov na upravnih enotah.

S predlogom zakona se odpravlja krajevna pristojnost v tujskih zadevah in v postopkih prijave prebivališč posameznikov na način, da bodo upravne enote odločale na območju celotne držav. S tem se stremi k razbremenitvi najbolj obremenjenih upravnih enot, učinkovitejši izrabe človeških virov na upravnih enotah in k hitrejšemu reševanju vlog. Po oceni pripravljavca predloga zakona se bo z usmeritvijo na hiter in učinkovit način reševanja administrativnega procesa pridobivanja enotnega dovoljenja za prebivanje in za zaposlovanje tujcev vzpostavljajo okvirje, ki bod slovenskemu gospodarstvu omogočali konkurenčen pristop k iskanju tuje delovne sile.

Prav tako predlog zakona prinaša ureditev, ki bo omogočala da bo tujec po pridobitvi začasnega dovoljenja lahko delal in prebival v Republiki Sloveniji, medtem pa bo postopek na upravni enoti do končne odločitve tekel dalje. To naj bi omogočilo hitrejši vstop tujcev na trg dela v Republiki Sloveniji in omogočilo njihovo hitrejšo integracijo ter povečalo konkurenčnost slovenskega gospodarstva.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do 12. 7. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si .

* * *