PREDLOG ZAKONA O GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH NESPREJEMLJIV ZARADI UKINJANJA REŽIJSKIH OBRATOV PREDVIDENE REORGANIZACIJE KOMUNALNIH PODJETIJ IN KONCESIJ

Ljubljana, 27.6.2023 – Združenje občin Slovenije je na pristojno ministrstvo posredovalo pripombe na predlog nove ureditve javnih gospodarskih služb. Glede osnutka že več kot leto dni skupaj z ostalimi združenji neuspešno opozarjamo na pomanjkljivosti predloga.


Predlog ni bil usklajen z glavnimi deležniki, predvidene spremembe pa bi lahko povzročile motnje v delovanju teh služb. Resorno ministrstvo ni prisluhnilo zahtevam po ustanovitvi skupne delovne skupine, ki bi skušala najti najboljše rešitve na tem področju.

Ključne nesprejemljive rešitve trenutnega zakona so:

  • ukinjanje  režijskih obratov v  primeru manjših občin,
  • združitev in ustanovitev novih komunalnih podjetij ter spreminjanje že obstoječih oz. sklepanje novih koncesijskih pogodb
  • dejavnosti oskrbe s pitno vodo.

Glede na politično večino  je velika verjetnost, da  naše pripombe ne bodo slišane, zato bomo v združenju skušali na neprimernost rešitev opozarjati ne vsakem koraku.

***