Predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti v javni obravnavi

Ljubljana, 12. 3. 2024 – Na spletnem portalu eDemokracija smo zasledili predlog Pravilnika o določitvi kriterijev za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju trajnostne mobilnosti (v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je pripravilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo.

Pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije, na podlagi katerih se nevladni organizaciji, ki deluje na področju trajnostne mobilnosti, podeli status nevladne organizacije v javnem interesu.

Podpodročja, trajnostne mobilnosti so:

  • podpodročje javnega potniškega prometa,
  • podpodročje hoje,
  • podpodročje kolesarjenje,
  • podpodročje infrastrukture za alternativna goriva v prometu in rabe alternativnih goriv v prometu,
  • podpodročje drugih oblik mobilnosti, ki manj obremenjujejo okolje (deljenje avtomobila, sopotništvo,…).

Za pomembnejši dosežek delovanja nevladne organizacije se šteje dosežek, ki presega interese članov nevladne organizacije in je splošno koristen, nevladna organizacija pa deluje na področjih, ki so kot pomembna opredeljena v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa za obdobje do leta 2030, Strategiji razvoja Slovenije 2030 in Strategiji razvoja prometa v RS do leta 2030 in iz katerih izhaja javni interes.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 4. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.