PREDLOG NOVEGA ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH

Ljubljana, 16. 6.2023 – Zakonski predlog, ki je bil v sredo predstavljen sindikatom, v javno razpravo pa je dan danes neposredno zadeva približno 40.000 javnih uslužbencev. Torej tudi uslužbence občin.


Kot ključna predvidena novost je izpostavljen nov selekcijski postopek s centraliziranim zaposlovanjem uradnikov. “Postopki javnih natečajev bi bili vodeni iz enotne točke, enkrat mesečno bi se ta vrata razprla, pobrale vse potrebe vseh državnih organov in v bistvu dejansko preverilo, ali kandidati imajo kompetence, znanja, ki jih v državni upravi, javni upravi tudi sicer potrebujemo,” je pojasnila Ajanović Hovnik.

Kandidati, za katere bi ugotovili, da ta znanja imajo, bi se nato uvrstili v nadaljnje selekcijske postopke, ki bi se vršili preko organov, ki dejansko te kadre potrebujejo. Tudi če kandidat na koncu ne bi bil izbran za neko delovno mesto, pa bi, če bi bil v predhodnem postopku prepoznan kot primeren kandidati za zaposlitev, to veljalo dve leti in v tem času, če bi se znova prijavil za drugo delovno mesto znotraj državne uprave, ne bi bilo potrebe po ponovnem preverjanju njegovih kompetenc.

Predvideno je, da bo postopek elektronsko voden, vse zadeve se bodo vršile preko e-uprave. S tem bodo po besedah ministrice postopki bolj transparentni, odprti, tudi bolj pravični, hkrati pa zagotovljena neka ekonomičnost sistema. Kot je še dodala ministrica, želijo po eni strani “detabuizirati politično izpostavljanje posameznikov”, na drugi pa dejansko zagotoviti, da v sistem prihajajo ljudje, ki jih ta dejansko potrebuje. Takšen sistem je po njenih besedah že vpeljalo več evropskih držav.

Med ostalimi ključnimi novostmi, ki jih prinaša predlog zakona, je ministrica navedla ponovno vzpostavitev izpita iz javne uprave in oživitev štipendijske politike. Predvideno je tudi, da zaposlenemu preneha delovno razmerje ob izpolnitvi polnih pogojev za zaposlitev. Tako bi javnemu uslužbencu, ki dopolni 40 let pokojninske dobe in 65 let starosti, prenehala veljavnost o zaposlitvi. Bi se pa delovno razmere lahko nadaljevalo, če bi za to obstajal interes na obeh straneh.

***