POZIVI K PODALJŠANJU JAVNE OBRAVNAVE PREDLOGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI

Ljubljana, 23. 5. 2023 – Enajst organizacij v skupnem pozivu od ministrstva za solidarno prihodnost zahteva podaljšanje javne obravnave predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, za kar je ministrstvo predvidelo le pet delovnih dni. Na ministrstvu so zapisali, da mora zakon stopiti v veljavo do začetka naslednjega leta, zato se nadejajo učinkovitih srečanj. K podaljšanju javne obravnave pozval tudi ZOS ter tudi k nujni predstavitvi predloga zakona.


Na ministrstvu za solidarno prihodnost so v odzivu na zahtevo za podaljšanje roka javne obravnave zapisali, da se strinjajo, da gre za obsežen sistemski zakon, ki celovito ureja področje dolgotrajne oskrbe. Strinjajo se tudi, da tovrsten zakonodajni poseg terja široko obravnavo in družben konsenz, zato jih veseli, da so se deležniki na dosedanjih srečanjih strinjali z večino rešitev, ki jih nov zakon ponuja. Prepričani so, da zakonski predlog naslavlja večino izzivov, ki so se pretresali zadnjih 20 let, zato se v tem času nadejajo učinkovitih delovnih srečanj. “Upravičena skrb, ki pesti tako podpisnike pobude kot ministra za solidarno prihodnost, pa je politične narave,” so dodali.

Nov zakon mora namreč stopiti v veljavo s 1. januarjem 2024, zakonodajni postopek terja svoj čas, v oblikovanju časovnice sprejemanja zakona pa je ministrstvo moralo upoštevati tudi morebitne druge postopkovne oteževalne okoliščine. Ministrstvo je namreč za posredovanje komentarjev obsežnega sistemskega zakona določilo le pet delovnih dni, so v skupni zahtevi za podaljšanje roka zapisale organizacije. Opozorile so tudi, da z zakonom niso bili objavljeni podzakonski akti, niti ni določeno, kako bo urejeno financiranje dolgotrajne oskrbe.

Na ministrstvu so pojasnili, da bodo do 26. maja zakon uskladili znotraj vladne koalicije in z drugimi resorji. Najprej s finančnim ministrstvom, s katerim bodo dorekli tudi financiranje sistema dolgotrajne oskrbe, so dodali.

“Predlog ne vsebuje podzakonskih aktov, to je neresno, nestrokovno in neodgovorno,” je za STA dejala Anita Caruso, predsednica društva Srebrna nit, ki je tudi med podpisniki zahteve. Po njenih besedah so presenečeni in začudeni, da je ministrstvo v javno razpravo poslalo tako nedodelan predlog, ki se povrh razlikuje od različice, ki so jo prejeli člani posvetovalnega telesa za dolgotrajno oskrbo.

Skupno zahtevo so podpisali še Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, Socialna zbornica Slovenije, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Zbornica za državljanski nadzor zdravstvenega varstva ZaNas, Sindikat zdravstva in socialnega varstva Slovenije, Sindikat upokojencev Slovenije, Amnesty International Slovenije, Združenje Slovenska filantropija, Skupnost centrov za socialno delo Slovenije in Zveza društev upokojencev Slovenije.

ZOS se je pridružil zahtevi in jo poslal na ministrstvo. V njej smo zapisali, da je pet delovnih dni za poglobljeno obravnavo znotraj združenj resnično premalo, sploh glede na dejstvo, da k pripravi besedila predloga zakona niso bila povabljena vsa združenja občin. ZOS je slednje opozoril že na sestanku, ki je potekal 18. 5. 2023, in tudi pozval k nujni predstavitvi predloga Zakona občinam oz. združenjem občin.

* * *