POVABILO OBČINAM K ODDAJI NAČRTOVANIH UKREPOV, POLITIK IN DEJAVNOSTI NA PODROČJU DIGITALNE PREOBRAZBE

Ljubljana, 18. 7. 2023 – Ministrstvo za digitalno preobrazbo pripravlja nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje. Nacionalni časovni načrt bo predstavil vizijo in smer digitalne preobrazbe do leta 2030.


Slovenija se aktivno pripravlja in oblikuje okvir za svojo digitalno preobrazbo. Vlada je vzpostavila ministrstvo za digitalno preobrazbo in sprejela strategijo digitalizacije Digitalna Slovenija 2030 ter sektorske strategije digitalizacije, usklajene z digitalnim desetletjem, cilji in Deklaracijo o digitalnih pravicah. Cilji so ambiciozni, dosežemo jih lahko le s skupnimi močmi, gospodarstvo, javni in nevladni sektor.

Zato vabijo vse deležnike, tudi občine, ki stopajo po poti digitalne preobrazbe in s svojimi dejavnostmi prispevajo h kateremu od skupnih ciljev, da jim to sporočijo do 24. 7. 2023 na  obrazcu, ki je del povabila,  na naslov gp.mdp(at)gov.si.

Tako zbrane primerne dejavnosti, politike in ukrepe bodo na ministrstvu vključili v osnutek nacionalnega strateškega časovnega načrta za digitalno desetletje in ga v javni obravnavi predstavili širši javnosti. Sledilo bo medresorsko usklajevanje in predložitev Vladi. Nacionalni strateški časovni načrt za digitalno desetletje mora biti predložen Evropski Komisiji do 9. 10. 2023.

                                                       * * *