Posvet o seznanitvi z možnostmi zagotovitve boljše pokritosti gospodinjstev in ozemlja s širokopasovnim in mobilnim omrežjem

Ljubljana, 28. 5. 2024 – Ministrstvo za digitalno preobrazbo je zaradi povečanega števila vprašanj občin o možnostih izboljšanja pokritosti s širokopasovnim in mobilnim omrežjem pripravilo posvet glede možnosti zagotovitve boljše pokritosti gospodinjstev in ozemlja s širokopasovnim in mobilnim omrežjem. Skupaj z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) opaža, da še vedno obstaja znaten delež gospodinjstev v občinah, ki niso priključena na širokopasovno omrežje.

Posvet je  potekal v sodelovanju z AKOS, kjer sobili udeleženci seznanjeni z možnostmi, ki jih imajo občine in končni uporabniki za zagotavljanje univerzalne storitve in izboljšanja pokritosti na nepokritih ali slabše pokritih območjih z mobilnimi omrežji.

Uvodni nagovor je podala Dr. Aida Kamišalić Latifić, državna sekretarka na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, ki je udeležence seznanila s trenutnim stanjem in povedala, da načrtujejo nove javne razpise za GOŠO6, ki bo razpisan v juliji 2024 in kjer bo na voljo 30 mio evrov, pokrival bo celotno Slovenijo in bo razdeljen na posamezne sklope. Potekajo tudi dodatne aktivnosti za boljšo pokritost  s 5G, sploh na težko dostopnih območjih in pripravljajo razpis, ki bo aktiven v juliju 2024, na voljo pa bo 4,2 mio evrov. V naslednjem letu pa predvidevajo tudi razpise za GOŠO7, kjer predvidevajo da bo na voljo 22,6 mio evrov in pa 3,9 mio evrov za gradnje baznih postaj.

Predstavitev  univerzalne storitve je pokrila mag. Tanja Muha iz AKOS. Univerzalna storitev je predpisana na nivoju evropske unije. Predstavljena je bila storitev na splošno, kaj mora vsebovati in kdo so upravičenci in kako lahko prebivalci preverijo ali so upravičeni do univerzalne storitve. Podano je bilo pojasnilo v zvezi s pokrivanjem z mobilnim signalom, in pojasnilo o razlikovanju med različnimi vrstami gradnje omrežij, vključno z GOŠO.

Ob zaključku pa se je razvila razprava med udeleženci lokalnih skupnosti, operaterji in ministrstvi na predstavljeno tematiko in pa dejanskim stanjem, ki ga občine opažajo na terenu.