Poslanci uzakonili proračunski sklad za obnovo po lanskih poplavah

Ljubljana, 31. 1. 2024 – Poslanci in poslanke so včeraj  danes potrdili novelo Zakona o izvrševanju proračunov za leti 2024 in 2025, s katero se ureja nov proračunski sklad za obnovo po lanskih poplavah in plazovih ter določa namenske prihodke zanj.

Določbe novele Zakona po pojasnilih državne sekretarke na finančnem ministrstvu Saše Jazbec sledijo sprejetemu zakonu o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev. Zakon ustanavlja proračunski sklad za obnovo in določa nove namenske vire za njegovo financiranje, ker pa se lahko nekateri prihodki štejejo za namenske šele takrat, ko jih pripozna zakon o izvrševanju proračunov, je vlada pripravila še predlog sprememb slednjega. Enako velja za tudi za proračunski sklad.

Poseben proračunski sklad je za namene financiranja popoplavne obnove določen predvsem zato, da bodo sredstva pregledno zbrana na enem mestu in da se bodo lahko sredstva, ki v določenem letu še ne bodo porabljena, za razliko od ostalih proračunskih sredstev prenašala med leti.

Poleg tega novela določa še način izločanja povratnih sredstev oziroma posojil iz evropskega mehanizma za okrevanje in odpornost po koronski krizi na proračunski sklad za okrevanje, je na današnji seji povedala Jazbec.