Pogajanja s sindikati javnega sektorja – razmislek o finančno bolj vzdržnih rešitvah pri plačni reformi in odpravi nesorazmerij

Ljubljana, 7. 2.2024 – Vlada ugotavlja, da odprava plačnih nesorazmerij v javnem sektorju, ki bi upoštevala vse dosedanje dogovore in izhodišča ter tudi medresorske predloge, ne bi bila javnofinančno vzdržna. Sindikatom so zato  predstavili določene ukrepe in razmisleke, da bi rešitev spravili v finančno bolj vzdržne okvire.

Sindikati so na pogajanjih pričakovali predstavitev novega vladnega predloga za odpravo plačnih nesorazmerij. A se to ni zgodilo.

Kot je pojasnila državna sekretarka na ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak Pešec, je vladna stran, upoštevaje tako odziv sindikatov, kot tudi vse dogovorjene in podpisane sporazume ter izhodišča, pripravila nov predlog odprave plačnih nesorazmerij, “ki pa je javnofinančno zelo težko vzdržen”. Zato so sindikalni strani predstavili določene predloge, razmisleke o možnih dodatnih ukrepih, da bi predlog spravili v bolj sprejemljive javnofinančne okvire.

O tem, koliko bi lahko bila po novih izračunih vredna plačna reforma v javnem sektorju, državna sekretarka ni želela govoriti, glede na to, da tega tudi sindikatom niso predstavili.

So pa na vladni strani pripravili predlog ukrepov za povečanje učinkovitosti javnega sektorja, ki so ga sindikati po Štrukljevih besedah “kategorično zavrnili”. Vodja pogajalske skupine dela sindikatov javnega sektorja Jakob Počivavšek je pojasnil, da so na sindikalni strani predlagali, da se ta točka umakne z današnjega dnevnega reda in je tudi bila umaknjena, tako da se o tem niti niso posebej pogovarjali.

A tudi sicer ukrepi za večjo učinkovitost po besedah Ramšak Pešec verjetno ne bi zadostovali. Med možnostmi, kako priti do večje javnofinančne vzdržnosti, je omenila tudi raztegnitev uveljavitve reforme na več kot tri leta in morebitno spremembo katerega od izhodišč, ki je bilo doslej s sindikati že dogovorjeno. A kot je poudarila, na vladni strani nobena odločitev še ni bila sprejeta in danes je bil namen zgolj, da se s sindikati o tem opravi razprava.

“Vlada je danes odprla nekatera temeljna vprašanja prenove sistema plač v javnem sektorju, ki so bila med sindikati in vlado že praktično eno leto dogovorjena,” je opozoril Počivavšek. Med njimi je omenil vprašanja, ali bo po novem najnižja plača v javnem sektorju minimalna plača, ali bo razmerje med plačnimi razredi tri odstotke ali morda manj ter ali bo razmerje med najnižjo in najvišjo plačo ena proti sedem ali morda kaj drugega.

Počivavšek je opozoril, da gre za popolnoma temeljna vprašanja, ki na glavo postavljajo celotna pogajanja v zadnjem letu. V povezavi z naborom ukrepov za povečanje učinkovitosti javnega sektorja pa se mu postavlja vprašanje, ali vlada z reformo sistema plač v javnem sektorju sploh misli resno. “Če ne misli resno, potem mislim, da si bo s tem nakopala izjemno velike težave in velik konflikt s sindikati javnega sektorja,” je poudaril.