PODPORA 58 INVESTICIJAM V JAVNO TURISTIČNO INFRASTRUKTURO

Ljubljana, 31. 7. 2023 – Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport (v nadaljevanju: Ministrstvo) in Urad RS za okrevanje in odpornost (v nadaljevanju: Urad RS) sta na svojih spletnih straneh objavila novico o podpori 58 investicij v javno turistično infrastrukturo. Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo ter naravne znamenitosti v turističnih destinacijah je naletel na izjemno zanimanje in odziv slovenskih turističnih ponudnikov. Dne, 28. 7. 2023, je bilo prijaviteljem odposlanih 58 pozitivnih sklepov o podpori, s čimer so bila sredstva na razpisu že v celoti razdeljena, zato drugega roka odpiranja vlog ne bo.


V okviru prvega odpiranja je prispelo kar 91 vlog, skupaj s še eno dopolnitvijo že prispele vloge, kar je jasen pokazatelj, kako pomembno je za slovenske turistične subjekte izboljšanje infrastrukture ter ponudbe naravnih znamenitosti, da bi zagotovili boljšo turistično izkušnjo za obiskovalce.

Ravno zaradi tega razloga je Ministrstvo minuli teden namenilo dodatnih 5,5 milijona evrov lastnih sredstev za sofinanciranje projektov. Skupna predvidena višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo razpisa, je bila tako 15,5 milijona evrov. Zaradi povečanja sredstev bo tako financiranih 20 prijavljenih investicij več, kot bi jih sicer lahko samo s sredstvi iz Sklada za okrevanje in odpornost.

Največ prijaviteljev vidi priložnost v obnovi sprehajalnih, tematskih, planinskih, dostopnih poti do turističnih znamenitosti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vlaganj v izgradnjo, obnovo ali širitev javne in skupne turistične infrastrukture in naravnih znamenitosti v turističnih destinacijah. Ministrstvo in Urad RS pričakujeta, da bodo te investicije prispevale k razvoju turistične infrastrukture, omogočile boljši dostop do naravnih lepot in povečale privlačnost slovenskih turističnih destinacij za domače in tuje obiskovalce.

Struktura podprtih investicij je naslednja:

  • 27 investicij v sprehajalne poti, tematske poti, planinske poti, dostopne poti do turističnih znamenitosti,
  • 18 investicij v označevalne table, opremo za podajanje interaktivnih vsebin s področja turizma in oznake za usmerjanje, informiranje ali promocijo turističnih znamenitosti,
  • 17 investicij v turistične znamenitosti,
  • 16 investicij v urbane parke in druge zelene javne površine v poselitvenih območjih in zelene javne površine na poselitvenih in ne poselitvenih območjih,
  • 12 investicij v razgledne površine, tematske ogledne površine, površine za oddih, rekreacijo in igro, informativne in označevalne površine na mejah varovanih ali zavarovanih območij ali v poselitvenih območjih znotraj njih,
  • devet investicij v parkirne površine v bližini dostopnih poti in turističnih znamenitosti, vključno s sanitarijami in drugo podporno turistično infrastrukturo na ali ob parkirnih površinah (na primer prostori za shranjevanje, garderobe),
  • šest investicij v plaže in obale morja, rek, jezer, ribnikov in drugih vodnih površin,
  • tri investicije v javne pitnike vode in vodnjake naravne vode,
  • dve investiciji v drugo naravno dediščino, valorizirano v turizmu.

***