Podpisan Dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025

Ljubljana, 7. 11. 2023 – Danes je bil podpisan Dogovoro višini povprečnine za proračunski leti 2024 in 2025. V imenu Vlade RS ga je podpisal ministerza finance Klemen Boštjančič, v imenu Združenja občin Slovenije pa Robert Smrdelj.

Dogovorjena višina povprečnine je rezultat pogajanj med vlado in združenji občin, ki so potekala v septembru in oktobru. ZOS je tekom pogajanj opozarjal na povečevanje razkoraka med povprečnino in stroški občin in žal bo ta, kljub dogovorjenemu znesku 725€ v prihodnjem letu ostajal na več kot 12%. To pomeni, da dogovorjena višina povprečnine žal ne bo zadostovala za kritje zakonsko določenih nalog. Združenja se zavedamo, da se država nahaja v nezavidljivem javnofinančnem položaju zaradi letošnjih odprav posledic letošnjih naravnih nesreč, zato je bila sprejeta odločitev o sklenitvi kompromisa.

Hkrati z dogovorom o višini povprečnine pa je bilo dogovorjeno še, da se občinam zagotovi dodatnih 20 milijonov evrov v letu 2024 in 34 milijonov evrov v letu 2025 za odpravo razlik med občinami iz naslova stroškov dela v javnih zavodih.

Skladno z Dogovorom o višini povprečnine za leti 2024 in 2025 pa bo Ministrstvo za javno upravo oblikovalo delovno skupino za pregled zakonsko določenih nalog občin in pripravo novega predloga financiranja občin.