Peti sklop predplačil fizičnim osebam za obnovo stanovanj

Ljubljana, 10. 4. 2024 – Vlada RS se je na 210. dopisni seji, ki je potekala 9. 4. 2024, med drugim seznanila s seznamom upravičencev do petega sklopa predplačil za obnovo stanovanj, poškodovanih v poplavah in plazovih avgusta 2023.

Sredstva iz državnega proračuna bo prejelo 316 upravičencev v skupni višini 1.433.428,39 evra. Finančna uprava Republike Slovenije bo z nakazili pričela predvidoma danes.

V petih paketih predplačil bo tako skupaj več kot 7000 lastnikom stanovanj in hiš, ki so utrpeli škodo ob poplavah in plazovih 4. avgusta 2023, nakazanih 33,5 milijonov evrov. Seznam prejemnikov predplačil bo zaradi transparentne porabe proračunskih sredstev javno objavljen.

V skladu z novelo Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP-A) se predplačilo za posamezno stanovanje izplača lastniku v višini 20 odstotkov ocenjene škode, zavedene v spletni aplikaciji Ajda, če ocenjena škoda več kot 6000 evrov, ob upoštevanju podatkov o površini stanovanja iz katastra nepremičnin.

Pri tem ne gre za povračilo nastale škode na premoženju v smislu odškodnine, kot se v javnosti včasih napačno razume, temveč za nakazila iz sredstev državnega proračuna pri vzpostavitvi bivalnih pogojev, pri čemer se upoštevajo pogoji in merila, določeni z veljavno zakonodajo. Prejemnikom nakazil je zato svetovano, da skrbno hranijo račune o porabi prejetih sredstev.

***