Optimizacija mreže Digi info točk

Ljubljana, 22. 4. 2024 – Ministrstvo za digitalno preobrazbo je na podlagi analize podatkov ugotovilo, da medtem, ko določene Digi info točke močno presegajo pričakovano obiskanost, določene lokacije ne dosegajo pričakovanega števila obiskov. Zato so mrežo Digi info točk ustrezno optimizirali.

V strategiji Digitalna Slovenija 2030, ki jo je marca 2023 sprejela Vlada RS, so postavljeni jasni cilji digitalizacije javnih storitev, in sicer:

 • da bodo do leta 2030 vse ključne javne storitve zagotovljene na spletu in dostopne vsem uporabnikom,
 • da bo vsaj 80 odstotkov ključnih javnih storitev, ki so dostopne digitalno, tudi opravljenih digitalno, 
 • da bo vsaj 80 odstotkov uporabnikov javnih storitev uporabljalo digitalno identiteto. 

Ker v Sloveniji beležimo nizko digitalno pismenost, saj ima vsaj osnovne digitalne kompetence zgolj 47 odstotkov prebivalk in prebivalcev, so na Ministrstvu za digitalno preobrazbo pripravili več ukrepov, ki bodo pomagali, da cilje, ki so zastavljeni v strategiji, tudi dosežemo.  

Tako je bilo v lanskem letu financiranih več projektov za usposabljanja prebivalk in prebivalcev vseh starosti. Kot komplementarni ukrep k usposabljanjem je bil pripravljen tudi pilotni projekt za svetovanje in pomoč prebivalcem pri uporabi digitalnih javnih storitev z vzpostavitvijo t.i. Digi info točk z namenom spodbujanja digitalne vključenosti ter povečanja števila uporabnikov digitalnih javnih storitev. Zavedati se moramo, da je digitalna pismenost danes temeljni steber sodobnega življenja in ključna spretnost tako pri delu kot pri vsakdanjem življenju.  

Cilj projekta je pospeševanje uporabe digitalnih javnih storitev, ki uporabnikom poenostavljajo sodelovanje z javnim sektorjem oz. javnimi institucijami ter na drugi strani skrajšujejo čakalne vrste in zmanjšujejo administrativne obremenitve pri delu upravnih organov, s čimer se povečuje njihova učinkovitost. 

Nabor digitalnih javnih vsebin za katere se izvajata svetovanje in pomoč uporabnikom: 

 • uporaba elektronske osebne izkaznice in s tem povezane mobilne aplikacije, 
 • pomoč pri pridobitvi in uporabi spletnih digitalnih certifikatov, 
 • dostop do informacij o delu državne uprave na portalu Gov.si, 
 • dostop do elektronskih storitev na portalu eUprava, vpogledi v lastne podatke ter izpiski/potrdila iz uradnih evidenc, 
 • spletni nakup subvencioniranih vozovnic za Integrirani javni potniški promet, 
 • vrednotnice za osebno dopolnilno delo, 
 • elektronsko podaljšanje prometnega dovoljenja, 
 • uporaba storitev eZdravja na portalu zVEM, elektronsko naročanje na pregled, 
 • dostop do e-storitev ZZZS (urejenost zavarovanja, naročila kartic, vpogled v podatke…), 
 • dostop do digitalnih storitev ZPIZ (izračuni, vloge…), 
 • dostop do storitev Zavoda za zaposlovanje, 
 • uporaba državnega davčnega portala eDavki, 
 • dostop do elektronske zemljiške knjige, 
 • uporaba elektronskih vinjet na portalu DARS, 
 • storitve v zvezi s socialnimi in družinskimi prejemki, 
 • storitve v zvezi z delovnimi in bivalnimi dovoljenji, 
 • storitve v zvezi s študijem in štipendijami, 
 • storitve MKGP in UVHVVR, portal Volos (govedo, prašiči, drobnica, kopitarji, akvakultura, ribniki). 

Kot najbolj ugodni ponudnik na odprtem javnem naročilu je bila izbrana Obrtna zbornica Slovenije s podizvajalci. Predvideno obdobje za izvedbo pilotnega projekta Digi info točk je od 31. 10. 2023 do 30. 11. 2024.  

V mesecu septembru 2023 je bilo odprtih 62 Digi info točk, nato novembra 2023 še dodatnih 160, skupno na 222 lokacijah v vseh slovenskih občinah. Do konca meseca marca 2024 je bilo na vseh Digi info točkah 24.000 obiskov prebivalcev. Do konca izvajanja projekta je za pričakovati okrog 70.000 obiskov prebivalcev na Digi info točkah. 

Analiza ministrstva z zunanjim izvajalcem, je pokazala, da medtem, ko določene Digi info točke močno presegajo pričakovano obiskanost, določene lokacije ne dosegajo pričakovanega števila obiskov. Zato so projekt optimizirali in 1. 4. 2024 zaprli 60 Digi info točk, s čimer se je znižala tudi vrednost projekta. 

Ne glede na to, so Digi info točke še zmeraj prisotne in dostopne v vseh slovenskih regijah in omogočajo vsem prebivalkam in prebivalcem enostaven dostop do digitalnih javnih storitev ter spodbujajo digitalno vključenost. 

Njihove lokacije lahko najdete na portalu Geohub

***