Odobrene spremembe slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 17. 10. 2023 –

Ministri za finance držav članic so dokončno odobrili spremembo slovenskega Načrta za okrevanje in odpornost. Ta po novem vključuje tudi poglavje REPowerEU in je skupno vreden 2,68 milijarde evrov, od tega 1,61 milijarde evrov nepovratnih sredstev in 1,07 milijarde evrov posojil.

Formalni dialog z EK za spremembo slovenskega NOO, ki je podlaga za koriščenje sredstev evropskega Mehanizma za okrevanje in odpornost, je Vlada RS pričela v mesecu juliju in predlagala:

  • dodatna evropska sredstva za doseganje ciljev načrta REPowerEU (122 milijonov evrov, od tega 117 milijonov evrov iz stabilnostne rezerve sistema trgovanja z emisijami in 5 milijonov evrov iz evropskega sklada za pomoč državam članicam pri spopadanju z negativnimi posledicami brexita),
  • zmanjšanje razpoložljivih nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost (Slovenija je zaradi boljše razvitosti upravičena do 286 milijonov evrov manj nepovratnih sredstev),
  • dodatna posojila Mehanizma za okrevanje in odpornost,
  • druge objektivne okoliščine (visoka inflacija in motnje v dobavni verigi zaradi vojne v Ukrajini).

Z aktivnostmi, predvidenih v novem poglavju REPowerEU, bo Slovenija prispevala k ciljem načrta REPowerEU za zmanjšanje odvisnosti od ruskih energentov in pospešitev zelenega prehoda, okrepila elektrodistribucijsko omrežje in povečala energetsko učinkovitost in razogljičenje gospodarstva. Poenostavile bo tudi pravila za sončne in vetrne naprave ter povečale zmogljivost obnovljive energije v sistemih daljinskega ogrevanja in spodbudile javni in zasebni promet brez emisij.

Vlada RS si bo za naložbe, ki so bile zaradi znižanja razpoložljivih nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost izločene iz NOO oz. finančno prilagojene ter so pomembne za okrevanje in odpornost države, prizadevala zagotoviti druge vire.

V okviru naložbe NOO za zmanjševanje poplavne ogroženosti in zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče je po spremembi NOO na voljo 265 milijonov evrov (45 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 220 milijonov posojil). Od navedenega zneska je za zmanjševanje protipoplavne ogroženosti skupaj na voljo 240 milijonov evrov (20 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 220 milijonov evrov posojil).

Po novem je predvideno koriščenje do 1,07 milijarde evrov posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost, in sicer za naložbe, ki, vključujejo povečanje dveh naložb prvotne različice NOO in tri nove naložbe. Za financiranje z dodatnimi posojili je med drugim predvidena nadgradnja ljubljanske in novogoriške železniške postaje ter železniških odsekov Brezovica-Preserje-Borovnica in Bled-Jezero-Bohinjska Bistrica. Z dodatnimi posojili bodo financirane tudi naložbe v trajnostno obnovo stavb.

S povečanjem nepovratnih sredstev iz naslova REPowerEU in posojil Mehanizma za okrevanje in odpornost Slovenija še krepi prizadevanja za zeleni prehod. V to bo usmerjenih 48,9 odstotka vseh razpoložljivih sredstev v okviru NOO.

Slovenija je do zdaj prejela 281 milijonov evrov nepovratnih sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, od tega 50 milijonov evrov za prvi obrok in 231 milijonov evrov predplačila. V obravnavi na EK je tudi drugi zahtevek za plačilo, ki vsebuje drugi in tretji obrok za nepovratna sredstva ter prvi obrok za posojila. Bruto vrednost drugega zahtevka za plačilo, ki ga je Vlada RS posredovala EK pretekli mesec, znaša 614 milijonov evrov. Neto znesek bo nižji, saj bo EK pri izplačilu upoštevala sorazmerni delež že prejetega predujma nepovratnih sredstev. Potrditev spremembe NOO s strani Sveta EU Sloveniji omogoča, da zaprosi za 24 milijonov evrov predujma sredstev REPowerEU.

* * *