Ocenjevanje škode v gospodarstvu zaradi posledic jesenskih močnih neurij s plazovi in poplavami

Ljublajna, 27. 11. 2023 – Na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport smo zasledili objavo, da bodo danes, pričeli s pripravo ocene škode v gospodarstvu zaradi jesenskih neurij. Oškodovanci v gospodarstvu, ki so škodo utrpeli v prizadetih občinah med 27. oktobrom in 6. novembrom 2023, bodo morali svoje ocene na ministrstvo posredovati do 12. decembra 2023.

Ocenjevanje neposredne škode v gospodarstvu zaradi naravne nesreče se začne z zbiranjem vlog oškodovancev. To so lahko gospodarske družbe, podjetniki posamezniki, posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodi in zadruge s sedežem v RS. Za oškodovance se štejejo tisti:

 • ki so utrpeli škodo na strojih in opremi in/ali škodo nastalo zaradi uničenja zalog in/ali škodo zaradi izpada prihodka,
 • v naslednjih prizadetih občinah: Bistrica ob Sotli, Celje, Gornji Grad, Laško, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Radeče, Rečica ob Savinji, Slovenske Konjice, Solčava, Šentjur, Šmartno ob Paki, Šoštanj, Velenje, Zreče, Izola, Koper, Piran, Bled, Bohinj, Gorje, Jesenice, Jezersko, Kranjska Gora, Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Žirovnica, Kočevje, Kostel, Litija, Loški potok, Osilnica, Bovec, Cerkno, Idrija, Kobarid, Tolmin, Škocjan, Črna na Koroškem, Slovenj Gradec, Ilirska Bistrica, Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas – Poljane, Kamnik.

Skladno s shemo državnih pomoči so izločena podjetja iz naslednjih dejavnosti:

 • primarni sektor kmetijske proizvodnje,
 • sektor ribištva in akvakulture, kakor ju določa Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (EU) št. 1379/2013, in
 • predelava in trženje kmetijskih proizvodov, kadar je znesek pomoči določen na podlagi cen ali količine takih proizvodov, ki so kupljeni od primarnih proizvajalcev ali jih je dala na trg zadevna gospodarska družba, ali kadar je pomoč pogojena s tem, da je delno ali v celoti prenesena na primarne proizvajalce.

Rok za oddajo ocene škode

Oceno škode morajo oškodovanci poslati na Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport do 12. 12. 2023 na obrazcu, in ki zajema naslednje podatke:

 • naziv,
 • telefonska številka,
 • elektronski naslov,
 • matična in davčna številka oškodovanca,
 • ulica, poštna številka, pošta, kraj,
 • občina nastanka nesreče,
 • ocena škode na strojih/opremi, zalogah in izpadu prihodka.

Navodila za izpolnjevanje obrazca si lahko preberete TU.

Dokumentacijo oškodovanci pošljejo na gp.mgts@gov.si z oznako »Poplave oktober-november 2023«.

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo morebitne nadaljnje ukrepe odprave posledic škode izvajalo le v primeru zagotovitve finančnih sredstev v proračunu RS