Obrazec za podajo predhodne ocene škode v julijskih in avgustovskih ujmah

Ljubljana, 24. 8. 2023 – S straani Ministrstva za naravne vire in prostor smo prejeli obrazec za podajo Predhodne ocene škode v julijskih in avgustovskih naravnih nesrečah v letu 2023.


Namen priloženega obrazca oz. tabelarnega pregleda je zbirati ključne podatke za pripravo predlogov predhodnih programov odprave posledic škode na stvareh in posledično dodelitve sredstev proračunske rezerve kot predplačila lokalnim skupnostim.

Pravilno izpolnjena tabela bo omogočila boljše upravljanje in transparentnost pri dodeljevanju sredstev ter izpolnjevanje zakonskih določil.

Navodilo za izdelavo izpolnjeanja obrazca:

 1. navodilo se uporablja samo za izdelavo predhodne ocene škode zaradi naravnih nesreč v juliju in avgustu 2023,
 2. Občine izdelajo predhodno  oceno škode na priloženem obrazcu (Excel) in posredujejo obrazec (Excel) na MNVP (gp.mnvp(at)gov.si, v zvezi z zadevo št. 35406-38/2023-2560-46),
 3. Obrazec se enotno poimenuje in sicer POŠ23_IME OBČINE.xls (xlsx),
 4. Za postavke, ki so že vnesene v aplikacijo AJDA, se uporabijo zbirni podatki iz aplikacije AJDA,
 5. Za podatke, ki jih ni v aplikaciji AJDA, se uporabijo podatki predhodne ocene občine,
 6.   V kolikor podatki še niso vneseni v aplikacijo, se vpiše podatke o ocenjeni vrednosti, s katero razpolagate,
 7. Namen zbiranja podatkov je poročanje o stanju na terenu, ter izračuna dodelitve sredstev predplačila (do višine 40% predhodne ocene škode) v skladu z določili ZOPNN,
 8. Vir podatkov je za 7. točko:
  – AJDA v primerih, ko je vnos podatkov o oceni škode izveden oziroma
  – Predhodna ocena občine iz obrazca, če vnos podatkov o oceni škode še ni izveden
 9. Tudi če je je vnos v AJDO že izveden, je potreben odgovor na obrazcu (z  velikim pripisom, da so podatki v AJDO že vneseni)

Rok za odddajo obrazca, ki je na voljo TU, je 1.9.2023.

* * *