Objavljen razpis za sofinanciranje investicij na obmejnih problemskih območjih

Ljubljana, 8. 4. 2023 – Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo Javni razpis za spodbujanje zagona in razvoja dejavnosti socialnih podjetij in zadrug na obmejnih problemskih območjih. Namen razpisa je povečati možnosti razvoja socialne ekonomije in zaposlovanja na obmejnih problemskih območjih, letos in prihodnje leto pa bo v ta namen na voljo skupno 400.000 evrov.

Gre za projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja, prometne dostopnosti, dostopnosti do storitev, gospodarskega stanja ali demografskega stanja na obmejnih problemskih območjih in ki bodo usmerjeno v trajno izvajanje v projektu razvite storitve oziroma ponudbe na trgu.

Na javni razpis se lahko prijavijo registrirana socialna podjetja in zadruge, ki delujejo skladno z načeli socialne ekonomije oziroma podjetništva in imajo v ustanovitvenem aktu opredeljen nepridobiten značaj ter imajo sedež ali poslovno enoto v občinah, navedenih v razpisu.

Rok za prijavo na razpis je 6. maj, višina sofinanciranja upravičenih stroškov pa znaša največ 40.000 evrov oziroma najmanj 20.000 evrov za posamezen projekt.