Novosti zakonov o odpravi posledic poplav ter zemeljskih plazov na davčnem področju

Ljubljana, 5. 9. 2023 – Državni zbor RS je 9. 8. 2023 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN-F). 31. 8. 2023 pa je bil sprejet še Zakon o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP). V obeh zakonih so navedeni tudi ukrepi v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov, ki sodijo v pristojnost Finančne uprave.

Finančna uprava RS je na svoji spletni strani objavila skupaj predstavljene vse veljavne ukrepe v zvezi z odpravo posledic poplav in plazov avgusta 2023 (tako po ZOPNN-F kot po ZIUOPZP), ki sodijo v njihovo pristojnost.

***