Nova verzija predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah

Ljubljana, 16. 4. 2024 – S strani Ministrstva za javno upravo smo v ponoven pregled in mnenje prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih volitvah (v nadaljevanju: Zakon).

Ministrstvo je na podlagi pripomb, podanih v predhodnem postopku usklajevanja besedila pripravilo novo verzijo besedila predloga Zakona, in med drugim upoštevalo:

  • da naj se število dni predčasnega glasovanja ne spreminja;
  • črtanje predlagane dopolnitve 78. člena, in sicer da morajo imeti občine z več kot 5.000 prebivalci tri dni predčasnega glasovanja;
  • pripombe v zvezi s prvim odstavkom 19. člena novele, da je tri dnevni rok za vložitev ugovora pri občinski volilni komisiji predolg, in ga skrajšal na 48 ur;
  • predloge v zvezi z drugim odstavkom 19. člena novele, da se vročitve ugovarjajočemu ne izvaja po ZPP, ampak se določi drugačen način vročanja, takšen kot je določen v petem odstavku novega 101. člena;
  • da z vidika zaščite volilne pravice ni treba širiti nabora upravičencev za vložitev tožbe in ohranil dosedanjo ureditev, da tožbo lahko vloži kandidat, ali predstavnik kandidata oz. liste;
  • da se informacijska podpora volitev izvaja le za redne lokalne volitve.

Celoten odziv ministrstva na predloge in pripombe je na voljo v 7. točki predloga Zakona.

Vaše predloge, mnenja in pripombe nam lahko posredujete do vključno 24. 4. 2024 na elektronski naslov info@zdruzenjeobcin.si.