NOV RAZPIS ZA MALA IN SREDNJE VELIKA PODJETJA NA OBMEJNIH PROBLEMSKIH OBMOČJIH

Ljubljana, 22. 5. 2023 – Minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek in direktor Slovenskega regionalno razvojnega sklada Matjaž Ribaš sta na tiskovni konferenci predstavila razpis, namenjen spodbujanju začetnih investicij na obmejnih problemskih območjih. Preko razpisa bo malim in srednje velikim podjetjem na voljo 8,3 milijona evrov nepovratnih (iz Načrta za okrevanja in odpornost) in 9 milijonov evrov povratnih sredstev (iz lastnih sredstev Sklada).


Gre za drugi razpis s področja pomoči obmejnim problemskim območjem. Ta je namenjen spodbujanju podjetništva in pomagati gospodarstvu, ter s tem zmanjšati negativne trende na omenjenih področjih.

Minister Jevšek je povedal, da na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj posvečajo veliko pozornosti skladnemu regionalnemu razvoju in v tem okviru tudi obmejnim problemskim območjem, kamor danes sodi 86 občin. Napovedal je odpiranje Zakona o skladnem regionalnem razvoju in nujne spremembe, s katerimi »želimo priti do predloga zakona, ki bo resnično ustrezal razmeram današnjega časa.  Ki bo spodbujal podjetništvo in razvoj v delih države, kjer tega zdaj ni, ki bo preprečeval negativne demografske trende, izboljšal dostopnost do storitev, prometno dostopnost in vse ostalo, kar spada pod skladen regionalen razvoj.«

* * *