Navodila za pripravo zahtevkov za povračilo sredstev izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca za mesec avgust, september in oktober 2023

Ljubljana, 8. 11. 2023 – S strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje smo prejeli Navodila za pripravo zahtevkov za povračilo sredstev izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca za mesec avgust, september in oktober 2023 (v nadaljevanju: Navodila). Gre za ukrep, ki velja le za starše in vrtce na območjih, ki so jih prizadele poplave, zato zahtevke pripravijo le vrtci oziroma občine s teh območij.

Navodila so pripravljena na podlagi 35. člena Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023, ki določa oprostitev plačila vrtca za starše, ki pridobijo odločbo o izredni denarni pomoči in na podlagi Navodila o načinu izstavitve zahtevkov vrtcev za povračilo sredstev zaradi izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca.

Sestavni deli Navodil so:

  • Pravna podlaga za oprostitev plačila staršev za vrtec v obdobju od 4. Avgusta 2023 do 31. 12. 2023 – 35. člen ZIUOPZP
  • Obseg povračila izpada plačil staršev zaradi oprostitve plačila vrtca na podlagi 35. člena ZIUOPZP
  • Priprava zahtevka za povračilo sredstev vrtcem in uveljavljanje povračila sredstev
  • Posebna opozorila
  • Roki za oddajo zahtevkov na ministrstvo

***