Najava Javnega razpisa za zeleni prehod v kulturi

Ljubljana, 17. 6. 2024 – Ministrstvo za kulturo bo predvidoma 21. 6. 2024 objavilo nov javni razpis za zeleni prehod v kulturi. Z njim bo podprlo uvajanje zelenih praks v kulturi in spodbudilo razvoj inovativnih zelenih pristopov. S tem bo omogočilo spremembe pri upravljanju organizacij, prizorišč in kulturnih dogodkov, posredno pa o pomenu zelenega prehoda ozaveščalo tudi širšo javnost. Skupna razpoložljiva vrednost sredstev za javni razpis je 600.000 evrov.

Namen javnega razpisa bo zmanjšanje ogljičnega odtisa, neposredno vezanega na izvedbo dejavnosti organizacij, ki delujejo na področju kulture oziroma kulturnih dogodkov in prireditev. Javni razpis bo prispeval k izboljšanju odpornosti Republike Slovenije na podnebne spremembe, hkrati pa ji omogočil, da uspešneje in hitreje doseže zaveze glede podnebne nevtralnosti. Razpis bo sledil evropskim in slovenskim usmeritvam na tem področju.

Predmet javnega razpisa bo sofinanciranje projektov za zeleni prehod v kulturi med letoma 2024 in 2026. Razpis bo razdeljen na dva sklopa.

  • Sklop A bo namenjen sofinanciranju pilotnih projektov za zeleni prehod v kulturi. Vključeval bo izvedbo pilotnih dejavnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa kulturnih organizacij, razvoj upravljavskih modelov za okoljsko nevtralne kulturne organizacije, svetovalno-informacijske aktivnosti o zelenem prehodu za kulturne organizacije, ozaveščanje javnosti in usposabljanje deležnikov o uvajanju zelenih praks v kulturi, uporabo novih tehnologij za zeleni prehod v kulturi ter razvoj rešitev za trajnostno mobilnost pri obiskovanju kulturnih dogodkov. V okviru sklopa A bo zagotovljenih 560.000 evrov.
  • Sklop B bo namenjen sofinanciranju projektov za večjo podnebno nevtralnost in okoljsko vzdržnost obstoječih večdnevnih dogodkov v kulturi ali programskih ciklov. V okviru sklopa B pa bo zagotovljenih 40.000 evrov.

Upravičenci bodo javni zavodi in nevladne organizacije na področju kulture.

Rok za oddajo vlog bo predvidoma do vključno 22. julija 2024.

Ministrstvo bo organiziralo informativno delavnico za potencialne prijavitelje, na kateri bosta podrobneje predstavljena javni razpis in razpisna dokumentacija. Delavnica bo predvidoma med 1. in 5. julijem 2024.

Finančna sredstva za izvedbo javnega razpisa zagotavlja Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. Zagotovljena so iz Sklada za podnebne spremembe na osnovi podpisanega sporazuma med obema ministrstvoma o sodelovanju pri izvajanju ukrepa “Projekti za izobraževanje, ozaveščanje javnosti in usposabljanje deležnikov” in projekta “Zeleni prehod v kulturi”.

Informacije v najavi javnega razpisa so informativne narave in se do uradne objave razpisa lahko spremenijo.

***