Nadzorov nad prenovljenim evidentiranjem v tem letu ne bo

Ljubljana, 16. 11. 2023 – Potem ko je tik pred zdajci prišlo do zapleta v zvezi z novelo Zakona o evidentiranju delovnega časa (v nadaljevanju Zakon), pri čemer naj bi bila v igri tudi njena zamrznitev, na Inšpektoratu RS za delo napovedujejo zamik napovedane usmerjene akcije nadzora na začetek leta 2024.


Kot so dejali na inšpektoratu, novela vnaša številne novosti, v tej luči pa pričakujejo, da bodo imela nekatera podjetja pri implementaciji težave, “zato tudi časovni zamik”.

Ob tem so poudarili, da so vsem delodajalcem s sodelavci na ministrstvu za delo “vedno na voljo, da na njih naslovite strokovna vprašanja, preko katerih vam bodo nudili strokovno pomoč.

Usmerjeno akcijo nadzora pa bodo torej začeli šele v začetku leta 2024. Z njo bodo preverjali, ali so delodajalci uspešno prenesli novosti Zakona v prakso.

Upoštevali bodo načelo sorazmernosti, torej če bodo prepoznali majhne kršitve, večino zadev pa bo imel delodajalec pravilno urejene, bodo inšpektorji izrekali opozorila oziroma opomine. V primeru, da bodo inšpektorji pri delodajalcih prepoznali večje, sistematične oziroma dalj časa trajajoče kršitve delavskih pravic, pa bodo temu tudi primerno ukrepali.

Novela Zakona, ki je bila septembra lani usklajena na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS), je v veljavi od 20. Maja 2023, bi morala biti v uporabi od ponedeljka, saj je delodajalcem zagotovila polletno prehodno obdobje.

A gospodarski minister Matjaž Han je za današnjo sejo vlade na podlagi pozivov delodajalcev napovedal tudi pogovor o njenih spremembah. Strinja se namreč, da je neživljenjska in jo je treba popraviti, v tem času pa bi jo sam zamrznil.

Inšpektorat RS za delo naj do popravkov zakona ne bi izvajal nadzora nad izvajanjem novele.

V. d. glavne inšpektorice Katja Čoh Kragolnik je namreč v zvezi z novelo v torek napovedala usmerjeno akcijo nadzora, ki bi se potegnila tudi v prvo polovico prihodnjega leta in pri kateri bi sodelovalo okoli 50 inšpektorjev s področja delovnih razmerij.

Novela Zakona predvideva beleženje dodatnih podatkov o delovnem času, obveščanje delavca o podatkih iz evidence, obvezno trajno hrambo evidenc, obvezno vodenje elektronskih evidenc za kršitelje zakonodaje ter višje globe in pooblastilo inšpektorjem za izrekanje glob v razponu.

Spremembe Zakona sledijo dolgoletnim opozorilom inšpektorata za delo, da zakonodaja ne omogoča učinkovitega nadzora in kaznovanja kršiteljev, kršitve, vezane na delovni čas, odmore in počitke, pa so ene najpogostejših na področju delovnih razmerij.

***