Na tretji seji predsedstva ZOS oblikovani predlogi sprememb  predloga sredstev mehanizma dogovor za razvoj regij

Ljubljana, 23. 4. 2024 – Člani predsedstva Združenja občin Slovenije (v nadaljevanju ZOS) so na tretji  seji v letošnjem letu z dr. Robertom Drobničem iz MKRR razpravljali o pomenu in vsebinah mehanizma Dogovor za razvoj regij in sredstvih, ki bodo na voljo občinam. Vsebine dogovora deloma niso prilagojene manjšim občinam prav tako pa je predsedstvo imelo druge predloge in razmišljanja za izboljšanje dokumenta v smeri čim bolj učinkovitega črpanja sredstev.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (v nadaljevanju MKRR) je konec marca objavilo skupno povabilo za pripravo in podpis dopolnitev dogovorov za razvoj regij za sofinanciranje projektov v 12 razvojnih regijah, v okviru ciljev evropske kohezijske politike. Sredstva iz tega naslova so za  vse občine, sploh tiste manjše in šibkejše velikega pomena. ZOS je že večkrat opozarjalo in pozivalo k nujnosti zagotovitve dodatnih sredstev in na to, da je treba programe še pred njihovo objavo v največji možni meri uskladiti z občinami. Na seji predsedstva ZOS so bili obdelani vsi sklopi predloga sredstev mehanizma dogovora za razvoj regij (inkubatorji, čiščenje odpadnih vod, zelena infrastruktura, kolesarske poti, vodooskrba) in oblikovane konkretne pripombe in razmišljanja k posameznim vsebinam.

Potrebe po razvojnih sredstvih so velike, zato je na pristojnih še toliko večja odgovornost, da prisluhnejo občinam in njihovim potrebam.

Ravno iz tega naslova pa je združenje MKRR, še preden je to objavilo skupno povabilo, pozvalo k posredovanju osnutkov povabil, in sicer z namenom uskladitve vsebin.

* * *