Na šesti seji odbora ZOS za družbene zadeve o predlogu novele Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja

Ljubljana, 31. 5. 2024 – Včeraj, 30. 5. 2024, je potekala šesta seja Odbora ZOS socialo, vzgojo, izobraževanje, kulturo, šport in ostale družbene dejavnosti, na kateri so članice obravnavale predlog novele Zakona o financiranju vzgoje in izobraževanja.

Predlog Zakona je pripravilo Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, z njim pa se posega tudi na področje dela občin. Članice ugotavljajo, da se s predlogom zakona občinam nalagajo nove naloge, zato na podlagi sprejetih sklepov pozivajo k umiku nalog oz. zagotovitvi ustreznih finančnih sredstev v okviru povprečnine.

Najbolj pereč predlog spremembe zakona je določitev, da lahko javni vrtec deluje z največ 45 oddelki. ZOS temu nasprotuje in predlaga, da se to prepusti občini v odločanje.

Precej razprave je bilo tudi okrog predloga, da ministrstvo poda soglasje k imenovanju ravnatelja javnega vrtca oz. šole. Temu nasprotujemo, saj gre za poseg v avtonomijo občin, zato predlagamo, da ostane določilo enako kot je sedaj veljavno oz. se določi, da soglasje podaja lokalna skupnost. Pri predlogu, da v primeru neimenovanja pomočnika ravnatelja ali vršilca dolžnosti ravnatelja, tega imenuje minister, pa je bilo oblikovano stališče, da bi to na predlog predstavnikov zaposlenih opravi lokalna skupnost.

Pripombe bodo naslovljene na pristojno ministrstvo.

* * *